LVD Testleri

2006/95 / EC sayılı direktifin bir revizyonu olan 2014/35 / EU sayılı düşük voltaj direktifi (LVD), 2015 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu son yapılan güncellemede Avrupa Topluluğu uygunluk beyanı, Avrupa Birliği uygunluk beyanı haline getirilmiştir. Ürün üzerine veya uygunsa ambalajları üzerinde artık ithalatçı firmaların da isim ve adresleri konulacaktır.

LVD Testleri

Üretici firmanın, ithalatçı firmanın ve distribütörün, ürünleri piyasaya sürmeye ilişkin sorumlulukları, özellikle izlenebilirlik ve piyasa gözetimi için gereklilikler, daha kesin bir şekilde tanımlanmış ve güçlendirilmiştir. Bu değişiklikler ile uygunluk değerlendirme süreçleri, Yeni Yaklaşım programı ile uyumlu hale getirilmiştir. Söz konusu direktifin kapsamında ve temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerinde bir değişiklik olmamıştır.

2016 yılından itibaren geçerli olan düşük voltaj direktifi (LVD) (2014/35 / EU), belli voltaj sınırları içindeki elektrikli ekipmanın Avrupa Birliği için yüksek düzeyde koruma sağlamasını ve tek pazardan tam olarak faydalanmasını sağlamaktadır.

Esas olarak alçak gerilim direktifi veya düşük voltaj direktifi (LVD) şu voltaj değerleri ile çalışan elektrikli ekipmandaki sağlık ve güvenlik risklerini kapsamaktadır:

  • Alternatif akım için 50 ile 1000 volt arası

  • Doğru akım için 75 ile 1500 volt arası

Söz konusu yasal düzenleme, hem tüketiciler hem de profesyonel kullanım için çok sayıda elektrikli ekipman için geçerlidir. Örneğin, ev aletleri, kablolar, güç kaynağı üniteleri, lazer cihazları ve sigorta benzeri belli bileşenler bu direktifin kapsamına girmektedir.

Elektrik sektörünü ilgilendiren bu yasal düzenleme, piyasaya sürülen ürünler için sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin Avrupa Birliği genelinde aynı olmasını sağlamak bakımından önemlidir. Burada amaçlanan, sadece güvenli tüketici ürünlerinin piyasaya sunulmasını sağlamaktır.

Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerde ulusal makamlar, bu direktifin uygulanmasından sorumludur. Bunun nedeni, direktiflerin kendi ulusal hukuklarına aktarılma zorunluğudur. Söz konusu direktif kapsamında çok sayıda standart uyumlaştırılmıştır. Aşağıda bunlardan birkaçı sayılmıştır:

  • TS EN 50085 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - Elektrik tesisatları için

  • TS EN 50106:2008 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - En 60335-1 kapsamındaki cihazlarla ilgili rutin deneyler için özel kurallar

  • TS EN 50288 Kablolar - Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar

  • TS EN 50363 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri

  • TS EN 61439 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları

  • TS EN 60332 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri

Düşük voltaj direktifi (LVD), belli voltaj değerleri ile çalışan elektrikli ekipman için gerekli güvenlik gereksinimlerini belirtmektedir ve 11 güvenlik hedefinden oluşmaktadır. Elektrikli ekipman kullanımından doğan, agresif maddelerin yayılması gibi elektriksel, mekanik ve kimyasal tüm riskleri ele almaktadır. Bunun yanı sıra gürültü, titreşim ve ergonomik faktörlerin neden olduğu sağlık risklerini de kapsamaktadır. Bu direktif, ürünlerini Avrupa Birliği piyasalarına sunmak isteyen elektrikli ekipman üreten firmalar için geçerlidir.

Ev ve işyerlerinde kullanılan çok çeşitli elektrikli ve elektronik cihazı ilgilendiren bu direktif, başlıca şu ekipmanları kapsamaktadır: elektrikli ev aletleri, aydınlatma ekipmanı, elektrik kabloları, güç kaynağı üniteleri, lazer ekipmanı ve sigortalar gibi bileşenler.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında LVD test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen LVD test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Sertifikasyon Süreci 1.Adım

1.adım

Ürünün geçerli olduğu direktif veya direktifleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 2.Adım

2.adım

Ürün için gerekli gereksinimleri tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 3.Adım

3.adım

Üçüncü taraf değerlendirmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek.

CE Sertifikasyon Süreci 4.Adım

4.adım

Ürün uygunluğunu değerlendirmek.

CE Sertifikasyon Süreci 5.Adım

5.adım

Teknik dosya hazırlamak ve saklamak.

CE Sertifikasyon Süreci 6.Adım

6.adım

Tebrikler! Artık ürününüze CE işaretini ekleyebilirsiniz.


Copyright © 2018 SCIENCE Teknik Belgelendirme A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.