Byggemateriell CE-sertifikat

CE-merket er et bekreftelsesmerke som vises på produktet. Dette merket er et synlig merke som bekrefter at produktet er i samsvar med relevante harmoniserte europeiske standarder og forskrifter.

Byggemateriell CE-sertifikat

Byggematerialedirektivet 305 / 2011 / EU ble vedtatt i 2011 og trådte i kraft i 2013. Fra denne datoen skal alle byggematerialer som tilbys for salg i Det europeiske økonomiske området produseres i samsvar med den relevante harmoniserte europeiske standarden og ha CE-merking.

I vårt land er byggevareforordningen (305 / 2011 / EU) implementert av Miljø- og urbaniseringsdepartementet basert på det nevnte direktiv. Denne forskriften tar hovedsakelig sikte på å:

  • Fastsette regler for ytelseserklæringer for bygningsmaterialers grunnleggende egenskaper, og

  • Å bestemme prinsippene for å feste CE-merking på byggematerialer

Konstruksjonsmaterialdirektivet 305 / 2011 er utarbeidet for å fjerne handelshindringene som er opprettet av de tekniske spesifikasjonene og for å sikre fri bevegelse av byggevarer innen EU. Med dette direktivet er det etablert enhetlige vurderingsmetoder for ytelsen til byggevarer i Det europeiske økonomiske området. Disse vurderingsmetodene er i harmoniserte tekniske standarder og brukes av alle interessenter i byggsektoren. Disse metodene brukes av offentlige institusjoner, arkitekter, ingeniører og entreprenører når de erklærer ytelsen til produktene, presenterer produktene for forbrukerne og velger produktene som er egnet for deres bruk i byggverk.

Byggevaredirektivet krever kontinuerlig kontroll med deklarert ytelse for byggevarer. For å sikre produkters egnethet er ytelsen til bygningsmaterialer under brannforhold viktig. Dette kontrollsystemet blir gjort mer omfattende ved obligatorisk involvering av en tredjepart, et såkalt varslet organ.

Kabler som brukes i byggverk er et veldig viktig byggemateriale. Alle kabler som leveres til EU-markedene krever at produsenten utarbeider en ytelseserklæring. Dette gjelder også produkter produsert utenfor EU. I dette tilfellet må imidlertid importøren som tilbyr produktet til EU-markedet sørge for at produsenten oppfyller sine forpliktelser riktig.

Ytelseserklæringen, eller erklæringen om samsvar med EU, er en forutsetning for å påføre CE-merket på produktet. For å avgi ytelseserklæring, må produsenten stole på en autorisert laboratorierapport eller en tredjeparts varslet organrapport. Ved å signere ytelseserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for ytelsen til hele produksjonen.

Produsenten kan anbringe CE-merkingen på produktet basert på byggevaredirektivet eller annet direktiv. For eksempel kan CE-merkingen for lavspente kabler være basert på kravene i lavspenningsdirektivet.

Fra og med 2013 har produsentene i samsvar med konstruksjonsproduktdirektivet vært forpliktet til å anvende CE-merkingen på alle byggematerialer innenfor rammen av harmoniserte europeiske standarder eller den produktspesifikke europeiske tekniske vurderingen.

Nivåene av vurdering og verifisering av ytelseskontinuitet bestemmes av EU-kommisjonen i henhold til produktet og praksis. Et sikkerhetskritisk produkt krever for eksempel mer ansvar enn et estetisk produkt. Følgelig er ansvaret til det meldte organet eller produsenten forskjellig for plasseringen av CE-merkingen for hver produktklasse.

Første inspeksjon, kontinuerlig overvåking, typeprøver og inspeksjonstester er blant oppgavene til det varslede organet, mens fabrikkproduktkontroller, typetester for visse produktnivåer og ytelseserklæring er blant produsentens plikter.

Vårt firma leverer også byggemateriell CE-sertifikattjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

Byggemateriell CE-sertifikatstjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i denne retningen. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.