Kompatibilitetstester

Siden 1985, New Approach-programmet er implementert, må ethvert produkt som selges til landene i EU og Det europeiske økonomiske området ha CE-merket. CE-merkingen betyr at produktene som er merket med dette merket, oppfyller EUs juridiske krav. Dette betyr at disse produktene oppfyller kravene i EU-direktivene og harmoniserte standarder.

Kompatibilitetstester

I CE-merkesystemet tillater noen produkter bare produsenten å teste produktene sine og utføre kvalitetskontroller av fabrikken for å oppfylle kravene. I dette tilfellet er beslutningen om å sette CE-merket på produktene helt etter deres skjønn. For noen produkter vil imidlertid produsenten trenge et varslet organ testing og godkjenninger. Selv om denne beslutningen er basert på godkjenning fra et varslet organ, må produktene imidlertid gjennomgå en serie tester for samsvarserklæring i hvert tilfelle.

Overensstemmelsestester utføres for å bestemme at produktene som CE-merkingen plasseres på oppfyller alle krav innenfor rammen av de relevante New Approach-direktivene og harmoniserte standarder.

Hovedmålet med CE-merkingen er å bistå fri handel med produkter innenfor EUs grenser og minimere virkningen av fysiske grenser mellom land. Samtidig sikrer CE-merkingen produktsikkerhet i hele EU og fremmer overholdelse av lovlige miljøkrav.

I dag er det over 20-direktiver, som inkluderer kravene til CE-merking og som er publisert under direktivene om den nye tilnærmingen. Hver av medlemsstatene har innarbeidet disse kravene i sin nasjonale lovgivning. I vårt land har disse direktivene blitt tilpasset vår nasjonale lovgivning innenfor rammen av harmoniseringsstudier med EU. Harmoniserte standarder ble også oversatt til tyrkisk av Turkish Standards Institute (TSE).

CE-merkingssøknaden inkluderer vanligvis følgende krav:

  • Utføre en risikoanalyse for produkter: Denne prosessen brukes til å bestemme eksistensen av risikoer forbundet med produkter og risikonivået for mennesker, dyr, varer og miljø. Produsenter må også planlegge sine løsninger for å redusere denne risikoen.

  • Utarbeide en brukerhåndbok på språket til forbrukere: Denne håndboken skal beskrive den påtenkte bruken av produktet og eventuelle forbud og advarsler. Den skal også inneholde enkle inspeksjons- og vedlikeholdsinstruksjoner.

  • Utarbeidelse og signering av samsvarserklæringen til EU: I denne erklæringen må produsenten oppgi hvilke direktiver eller direktiver produktet oppfyller de harmoniserte standardene.

  • Utarbeidelse av teknisk dossier: Prosjekteringsdata, tegninger, beregninger og testrapporter sammen med dokumentene som er oppført over, bør samles i en teknisk dossier. Den tekniske dokumentasjonen som må oppbevares i ti år er et bevis på at produktet oppfyller kravene i de relevante direktiver.

Den største utfordringen i denne applikasjonen er at produsentene bestemmer hvilke CE-merkingsdirektiv eller -direktiv som gjelder. Det er ingen bestemt produktliste som produsenter kan stole på. I denne forbindelse anses det som fordelaktig for produsentene å få støtte fra kompetente og erfarne organisasjoner innen CE-merking for å få fart på prosessene og ikke villede dem. Dette er også viktig med tanke på gjennomføring av samsvarstester i avanserte laboratorier og å gi detaljerte og pålitelige rapporter i den tekniske filen. Selv i tilfeller der CE-merking etter eget skjønn er slike laboratorietester viktige for å unngå fremtidige problemer.

Vårt firma leverer også overensstemmelsestesttjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

Overensstemmelsestesttjenestene som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.