CE-krav til produkt

CE-merkingen må festes på produktet på en slik måte at det er synlig, leselig og uutslettelig. I tilfeller der dette ikke er mulig, eller der CE-merkingen ikke er mulig på grunn av produktets art, må imidlertid CE-merkingen være inkludert på produktemballasjen og tilhørende dokumenter.

CE-krav til produkt

Hvis et varslet organ er involvert i CE-merkingsprosessen, må CE-merkingen følges av identifikasjonsnummeret. I tillegg til CE-merkingen, kan det være andre markeringer på produktet på nasjonalt, regionalt eller europeisk nivå.

CE-merket er et merke som overholder helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter som selges i Det europeiske økonomiske området. Med andre ord, med CE-merkingen, erklærer produsenten at produktet oppfyller kravene i gjeldende EU-direktiv.

CE-merkingen er et slags pass for produkter som kommer inn i EUs marked. Selv om det viser at det har oppfylt kvalitetskravene, betyr det ikke at produktet er av god kvalitet, men at det oppfyller de relevante lovkrav. Derfor kan produkter som oppfyller disse kravene betraktes som kvalitet. I så måte er CE-merket kvalitetssymbol på produktet. Forbrukerbedriften legger CE-merket på produktet som en indikasjon på at produktet er i samsvar med de harmoniserte standardene. CE-merkingen sikrer at produktene sirkuleres fritt innenfor Det europeiske økonomiske området 30.

Den største fordelen for produsentene er å ha et enkelt sett med krav og prosesser for det europeiske økonomiske området som må følges i design og produksjon av produktet. Direktiv om nye tilnærminger og forskjellige og motstridende nasjonale forskrifter er opphevet. Som et resultat trenger ikke produktet tilpasses de forskjellige spesifikke kravene i medlemslandene. I tillegg, med anvendelsen av kravene i direktivene, er produktet sikrere for forbrukerne og kravene til skade og ansvar reduseres.

Bortsett fra å være en juridisk forpliktelse, har CE-merkingssøknaden andre fordeler. For eksempel kan produkter sammenlignes på grunnlag av harmoniserte produkt- og teststandarder og om nødvendig testing og godkjenningstjenester fra uavhengige organisasjoner fra tredjepart. Noen av testene går utover tradisjonelle nasjonale krav. Med denne praksisen er produktstandarder blitt innført i noen land som ikke tidligere var tilgjengelige. I tillegg er produsentens ansvar tydelig definert.

CE-merkingen må påføres produktet av produsenten etter at kravene i det aktuelle direktivet er oppfylt. CE-merkingen må være i samsvar med det juridiske formatet og brukes på en synlig, leselig og uutslettelig måte. I tillegg, hvis et varslet organ er involvert i produksjonskontrollfasen, må identifikasjonsnummeret til det organet vises ved siden av CE-merkingen.

For å få et CE-sertifikat, må produsenten først bestemme EUs krav til produktet sitt. Dette betyr at produktet må sjekke om det oppfyller visse krav. For dette formålet må den først bestemme hvilket direktiv eller hvilke direktiv produktet faller inn under. Neste trinn er å bestemme om produktet må testes og godkjennes av et varslet organ.

Avhengig av risikonivået de har for noen produkter, må det meldte organet være involvert i prosessen og utføre de nødvendige testene og godkjenne produktet i henhold til resultatet. Hvis det varslede organet ikke er pålagt å gjøre det, kan produsenten få de nødvendige testene utført i sine egne laboratorier eller i et uavhengig og uavhengig laboratorium utviklet utenfor. Den neste tingen å gjøre er å utarbeide og signere EUs samsvarsattest. All informasjon og innhentede dokumenter er samlet i et teknisk dossier, og CE-merke kan settes på produktet.

Innenfor omfanget av sertifiseringstjenester leverer selskapet vårt også tjenester på CE-krav på produktbasis. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

Sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon angående CE-krav på produktbasis. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.