Prestasjonstester

Ytelses- og holdbarhetstester utføres i avanserte laboratorier for å bestemme egenskapene til produkter basert på vitenskapelig bevis. Disse testene er tester og analyser for å bestemme ytelsen til produkter, som holdbarhet, hastighet, skalerbarhet, håndtering og stabilitet.

Prestasjonstester

De anvendte testprosessene inkluderer manuelle og mekaniske utholdenhetsprøvingsmetoder designet for å oppdage feil og sikre at produktet er egnet for markedet.

Ytelses- og holdbarhetstester utføres tidlig i levetiden til produktet for å identifisere potensielle ytelsesproblemer. Ytelsestester kreves fra de første trinnene i produktutviklingen til den siste distribusjonen. Bare på denne måten kan virksomheter unngå unødvendig sløsing med tid og produksjonskostnader. Testresultater er en nøkkelindikator for produktkvalitet, og ytelsestesting er en nøkkelfaktor for å vinne utfordrende kunder.

Avanserte laboratorier tilbyr generelt en integrert ytelses- og evalueringspakke som dekker alle tekniske fagområder. Disse tjenestene beviser ikke bare ytelsen og holdbarheten til produktene, men verifiserer også produktdesignets kvalitet og sikkerhet. På denne måten får selskapene omfattende rapporter om produktfunksjoner, produktstyrker og svakheter, vedlikehold og ytelse.

Hovedtjenester i denne sammenheng er: holdbarhetstester, funksjonelle tester, håndteringstester, sikkerhetstester, ytelsestester for mykhet, sensoriske kvalitetstester, kundespesifikke tester, oppretting av testplaner og brukermanual verifisering. I tillegg blir det også utført flytkarakterisering, motstand mot intern og ekstern belastning, mekanisk styrke og tretthet, livssyklusanalyse, atferd under ekstreme forhold, pålitelighets- og nøyaktighetstester. Alle disse tjenestene er veldig viktige når det gjelder å gi forbrukere tillit til bedriftene.

Multifunksjonelle holdbarhetstester er spesielt viktige for selskaper som produserer mekaniske, hydrauliske, pneumatiske, elektriske og elektroniske maskiner og systemer. Før et produkt blir gjort tilgjengelig for forbrukerne, må dets ytelse og holdbarhet testes i både standard og ekstreme driftsforhold, og produktets levealder må simuleres. På denne måten er kvaliteten og påliteligheten til maskinen eller systemene garantert.

Livssyklustesting er for eksempel et uvurderlig verktøy for å utvikle en solid produktmarkedsføringsstrategi. Sammen med disse testene innhentes nøkkelstrategisk informasjon for hvert trinn i produktets livssyklus. I denne sammenheng utføres forbrukeradopsjonskurve, diffusjonsmodell, livssyklus ytelsesfaktormatrise, strategisk posisjonering og forskyvningsanalyser. Produktlivssyklusanalyse støtter bedrifter til å forutsi produktsalg og utvikle et produkts markedsføringsstrategi. Bedrifter bruker data om ytelse og holdbarhet for å forutsi hvordan salg vil utvikle og utvikle en passende produktmarkedsføringsstrategi basert på produktkategoriens alder.

Kort sagt er det viktig for virksomheter å overvåke ytelsen og holdbarheten til produkter både i produktutviklingsprosesser og gjennom hele produktets livssyklus. Derfor varierer typene og egenskapene til ytelsestester fra sektor til sektor. Bedrifter fra hver sektor må kjenne til og forbedre ytelsesegenskapene til produktene i tråd med deres aktivitetsområde.

Kvalitet har fått en strategisk betydning for virksomheter i dag. Fordi kvalitet er den viktigste faktoren som bestemmer forbrukernes preferanser. Bedrifter må forbedre sin operasjonelle ytelse og øke produktytelsen.

Vårt firma leverer også ytelsestestingstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

Ytelsestestingstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.