LVD-tester

2006 / 95 / EU lavspenningsdirektivet (LVD), en revisjon av direktiv 2014 / 35 / EC, trådte i kraft i 2015. I denne siste oppdateringen er EUs samsvarserklæring blitt laget til EUs samsvarserklæring. Navn og adresse på de importerende selskapene vil nå bli lagt på produktet eller på emballasjen hvis det er relevant.

LVD-tester

Produsentens, importørens og distributørens ansvar for å markedsføre produkter, særlig kravene til sporbarhet og markedsovervåking, er definert og styrket mer presist. Med disse endringene er samsvarsvurderingsprosessene harmonisert med programmet New Approach. Det har ikke skjedd noen endring i omfanget av dette direktivet og de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet.

Lavspenningsdirektivet (LVD) (2016 / 2014 / EU), som har vært i kraft siden året 35, sikrer at elektrisk utstyr innenfor visse spenningsgrenser gir et høyt beskyttelsesnivå for EU og utnytter det indre marked fullt ut.

I utgangspunktet dekker lavspenningsdirektivet eller lavspenningsdirektivet (LVD) helse- og sikkerhetsrisikoer for elektrisk utstyr som fungerer med følgende spenningsverdier:

  • 50 til 1000 volt for vekselstrøm

  • 75 til 1500 volt for likestrøm

Denne forskriften gjelder et stort antall elektrisk utstyr for både forbrukere og profesjonell bruk. Enkelte komponenter, for eksempel husholdningsapparater, kabler, strømforsyningsenheter, laserapparater og sikringer, for eksempel, faller innenfor rammen av dette direktivet.

Denne lovgivningen om elsektoren er viktig for å sikre at helse- og sikkerhetskrav for produkter som markedsføres er de samme i hele EU. Målet er å sikre at bare sikre forbrukerprodukter blir markedsført.

I landene i EU er nasjonale myndigheter ansvarlige for gjennomføringen av dette direktivet. Dette er fordi direktivene må overføres til sin nasjonale lov. Tallrike standarder er harmonisert under direktivet. Her er noen av dem:

  • TS EN 50085 Utstyrte kabelskuffesystemer og kabelskuffesystemer - for elektriske installasjoner

  • TS EN 50106: 2008 Sikkerhetsregler - For elektriske apparater som brukes i husholdninger og lignende steder - Spesifikke krav til rutinetester på enheter som omfattes av EN 60335-1

  • TS EN 50288 Kabler - Multi-element metallkabler for analog og digital kommunikasjon og kontroll

  • TS EN 50363 Isolasjons-, omhyllings- og belegningsmaterialer for lavspente strømkabler

  • TS EN 61439 Lavspent bryterutstyr og kontrollpaneler

  • TS EN 60332 Elektriske og optiske fiberkabeltester ved brannfare

Lavspenningsdirektivet (LVD) spesifiserer sikkerhetskravene for elektrisk utstyr som opererer med spesifiserte spenningsverdier og består av sikkerhetsmålet 11. Den adresserer all elektrisk, mekanisk og kjemisk risiko som følger av bruk av elektrisk utstyr, for eksempel spredning av aggressive stoffer. Det dekker også helserisiko forårsaket av støy, vibrasjoner og ergonomiske faktorer. Dette direktivet gjelder selskaper som produserer elektrisk utstyr som ønsker å introdusere sine produkter til EUs markeder.

Når det gjelder et bredt spekter av elektrisk og elektronisk utstyr som brukes i hjem og virksomhet, dekker dette direktivet i hovedsak følgende utstyr: komponenter som elektriske apparater, belysningsutstyr, elektriske kabler, strømforsyningsenheter, laserutstyr og sikringer.

Vårt firma leverer også LVD-testtjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

LVD-testtjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.