Kvalitetspolitikk

I dag er vår organisasjon et av de ledende selskapene i sektoren, og skylder sin suksess til den sterke teknologiske infrastrukturen, erfarne og utdannede ansatte og til målet om å tilby upartisk og uavhengig tjeneste.

Våre bedriftsledere og ansatte jobber med teamånd og forstår kundenes behov og forventninger, tidsriktige, nøyaktige, raske, kostnadseffektive og kvalifiserte løsninger for å produsere løsninger. Våre ansatte følger utviklingen i sektoren nøye og forbedrer seg stadig. Med denne tilnærmingen er det ikke bare kundene som drar fordel, men bidrar også til den nasjonale økonomien og industrien.

En viktig del av vår kvalitetspolicy er at kundeinformasjon og dokumenter ikke deles med noen tredjepart bortsett fra akkrediteringsinstitusjonen og offisielle myndigheter på forespørsel, og konfidensialitetsprinsippet følges med stor følsomhet.

Våre tjenester av høy kvalitet er i stor grad avhengig av overvåking av den teknologiske utviklingen og introduksjonen av nye teknologier og metoder samtidig med utviklede land. Vårt firma tar i bruk filosofien om kontinuerlig forbedring og deler den siste utviklingen innen sertifiseringsaktiviteter med selskapene vi betjener tidlig.

Et av de viktige elementene i vår kvalitetspolitikk er omhyggeligheten av å overholde gjeldende lovbestemmelser. I denne forbindelse arbeides det for å sikre at vi som sertifiseringsorgan og virksomhetene vi betjener tjener i samsvar med loven. I denne forbindelse er vår organisasjon også ansvarlig for organisasjonene som vi mottar akkreditering.

Vårt bedrifts kvalitetsmål inkluderer å gi like avstand til parter, handle objektivt på beslutningspunkter, unngå interessekonflikter, gi transparent og ærlig service og ta vare på potensielle kundeklager.

Til slutt er våre viktigste kvalitetsmål å være følsomme for miljøet. Når klimaendringene øker den globale oppvarmingen, den økologiske balansen forverres og naturressursene blir oppbrukt, ikke bare offentlige og private organisasjoner har ansvar, men også alle. Vår organisasjon bidrar til dannelse og utvikling av miljøbevissthet og støtter aktivitetene som utføres i denne forbindelse.

I mellomtiden gir selskapet vårt tjenester med bevissthet om samfunnsansvar og prøver å skape merverdi for samfunnet, enkeltpersoner og kunder uten at det går ut over etiske prinsipper.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.