Fordel med CE-sertifikat i eksport

CE-merkingen på produkter som omfattes av direktivene om den nye tilnærmingen, pålegger produsenten visse forpliktelser. For eksempel må du først og fremst utføre en risikoanalyse av disse produktene. Hvilke risikoer inneholder produktet, hvor stor er risikoen når det gjelder mennesker, dyr, varer og miljøforhold, eller hvilke løsninger kan brukes for å redusere denne risikoen i samsvar med lovbestemmelser?

Fordel med CE-sertifikat i eksport

Svarene på alle disse spørsmålene bør stilles frem av risikovurderingsstudien. Produsenten er også forpliktet til å gi en brukerhåndbok som forklarer den tilsiktede bruken av produktet og er utarbeidet på brukerspråket. Denne bruksanvisningen må også inneholde instruksjoner, forbud og advarsler for installasjon, inspeksjon og vedlikehold av produktet.

En annen grunnleggende plikt fra produsentene er å utarbeide og signere samsvarserklæringen til EU. Produsenter må erklære at produktet er i samsvar med relevante direktiver, lovbestemmelser og standarder.

Til slutt må produsentene utarbeide en teknisk fil og legge de tekniske dokumentene i filen. Den tekniske filen må inneholde designdata, tegninger, beregninger og testrapporter som indikerer at produktet oppfyller de grunnleggende kravene samt ovennevnte dokumenter.

Inntil nylig var det forskjeller i handelsreguleringer mellom europeiske land, og livet var veldig vanskelig og kostbart for handelsmenn. Ettersom hvert land måtte overholde sine egne lovbestemmelser, måtte produktene til enhver tid godkjennes av en kompetent myndighet. Etter slutten av andre verdenskrig begynte europeiske land å inngå avtaler for fri handel med varer. Som et resultat ble det opprettet nye partnerskap mellom landene. Innenfor disse rammene etablerte Rom-traktaten i 1958 Det europeiske økonomiske samfunnet (fellesmarkedet). I 1985 ble den nye tilnærmingen introdusert. I 1987 ble CE-merket introdusert for første gang for produktene. I 1992 ble utnevnt til den europeiske økonomiske sonen. Maastricht-traktaten i 1993 opprettet Den europeiske union. I 1995 ble maskindirektivet for nye maskiner utstedt og i 1997 ble direktivet om sikker bruk av arbeidsutstyr gitt. I 2008 ble det opprettet et nytt juridisk rammeverk for produktmarkedsføring. I 2009 ble det foretatt en radikal reform både i EUs politikk og beslutningsprosesser.

Som det fremgår, de påfølgende trinnene i implementeringen av CE-sertifikatet, i dag er mange andre produkter enn kosmetikk, legemidler, mat og kjemikalier gitt fri sirkulasjon innenfor EUs grenser, og en rekke forpliktelser er pålagt produsenter som beskrevet ovenfor.

Selv om landet vårt ikke er medlem av Den europeiske union eller et medlem av Det europeiske økonomiske området, har det tilpasset direktivene om den nye tilnærmingen til sin nasjonale lovgivning og har deltatt i CE-merking.

Faktisk er det et generelt akseptert, men feil kjent fenomen i landet vårt. CE-sertifikatet ser ut til å være obligatorisk bare for produkter som skal sendes til landene i Den europeiske union, men i virkeligheten er CE-merket en juridisk forpliktelse for alle produkter innenfor rammen av relevante lovbestemmelser i vårt land.

CE-merkingsprosessen fungerer på to måter. For noen produkter er det tilstrekkelig at produsenten erklærer samsvar og å sette CE-merking på produktet. Noen produkter krever et varslet organ. For produktgrupper med høyt risikonivå er det viktig å gå til et varslet organ.

Vårt firma leverer også CE-sertifikatstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifikatstjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.