CE-produkttester

En av de viktigste prosessene i CE-merking er produkttesting. Innenfor rammene av direktivene om ny tilnærming har produsenten blitt holdt ansvarlig for CE-merkingen på de fleste av produktene som omfattes av direktivene.

CE-produkttester

Det er helt innenfor produsentens kompetanse å utarbeide en EU-samsvarserklæring for produkter med lav risiko og å påføre CE-merkingen på produktene, avhengig av produktets risikonivå.

For å oppfylle disse forpliktelsene, for å oppfylle kravene i relevante lovbestemmelser og for å sikre samsvar med de harmoniserte standardene, må produsentene enten teste produktene for egen regning eller få dem testet av kompetente institusjoner eller laboratorier.

Disse testresultatene må inkluderes i den tekniske dokumentasjonen, som må utarbeides under CE-merking.

Visse skritt må tas for godkjenning av CE-merket under programmet New Approach Avhengig av type produkt og arten av risikoen det medfører, er det først nødvendig å bestemme hvilke direktiver eller direktiver som gjelder for produktet. Noen ganger kan et produkt falle inn under mer enn ett direktiv. Det neste trinnet skal bestemme i hvilken grad produktet oppfyller kravene til design og produksjon i det spesifiserte direktiv eller direktiv. I det tredje trinnet bør en samsvarsvurderingsprosess velges for produktet fra alternativene (modulene) som er spesifisert i direktivet. Følgende moduler er tilgjengelige for samsvarsvurderingsprosesser:

  • Modul A: Intern produksjonskontroll

  • Modul Aa: Intervensjon fra varslet organ

  • Modul B: EU-typeundersøkelse

  • Modul C: Type samsvar

  • Modul D: Produksjonskvalitetssikring

  • Modul E: Kvalitetssikring av produkt

  • Modul F: Produktverifisering

  • Modul G: Enhetsverifisering

  • Modul H: Full kvalitetssikring

Under programmet Ny tilnærming bruker direktiver en serie spørsmål om arten av produktet i forhold til å klassifisere risikonivået og velge en passende samsvarsvurderingsprosedyre.

Alternativene for lavrisikoprodukter inkluderer sertifisering av at produsenten har utarbeidet en samsvarserklæring og har knyttet CE-merkingen til produktet.

Produkter med høy risiko er produkter med større risiko for sertifisering og produkttesting må utføres og godkjennes av et varslet organ. De varslede organene er de som offisielt er nominert og akseptert av EU-kommisjonen. Disse organisasjonene fungerer som uavhengige testlaboratorier og implementerer prosessene i direktivene. Varslede organer kan være private eller statlige organisasjoner. Produsenter kan velge det meldte organet i ethvert EU-land. Listen over varslede organer er publisert i De europeiske samfunns Tidende og i en database kalt Nando (New Approach Notified and Designated Organisations).

Det varslede organet gjennomfører generelt produkttester, utsteder et typeavprøvingsattest, evaluerer den tekniske filen og designfilen, fører tilsyn med produkt- og kvalitetssystemet og definerer standarder.

Hvis produkter for CE-merking må godkjennes av et varslet organ, bestemmer produsenten passende produktstandarder og testmetoder for produktet og velger et varslet organ. Noen direktiver krever utnevnelse av en representant i EU. I dette tilfellet må produsenten oppnevne en representant. Neste trinn er å utarbeide en samsvarserklæring. Denne erklæringen skal inneholde produktbeskrivelsen, navnet og adressen til produsenten og direktiver eller direktiver og standarder dekket av den. Det siste trinnet er å påføre CE-merket på produktet.

Vårt firma tilbyr også CE-produkttestingstjenester innenfor omfanget av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-produkttestingstjenester levert innenfor omfanget av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.