CE-standarder

Programmet New Approach, introdusert av EU-kommisjonen i 1985, tar sikte på å gi det laveste nivået av produktsikkerhet og lette fri bevegelse av produkter i et indre marked. Disse direktivene og harmoniserte CE-standarder inneholder en rekke viktige krav til sikkerhet, helse, miljø og forbrukerbeskyttelse.

CE-standarder

Direktivene om den nye tilnærmingen må overføres til nasjonale lover av medlemslandene og dermed danne en hel rekke juridiske ordninger på samfunnsnivå. Et visuelt symbol er lagt til for å indikere at et produkt overholder CE-merkingen, og dette programmet er blitt formet til et sett med grunnleggende krav. Disse kravene er basert på harmoniserte europeiske standarder og de europeiske retningslinjene for tekniske godkjenninger, som oversetter grunnleggende krav til tekniske spesifikasjoner. I denne forbindelse har CE-merkingen blitt en obligatorisk etikett for alle produkter som omfattes av ett eller flere direktiv.

CE-merkingen er en obligatorisk indikasjon på at de aktuelle produktene kan markedsføres i EUs land og innenfor Det europeiske økonomiske området. For å bevise at produktet oppfyller kriteriene som er spesifisert i direktivet eller direktivene, må produsenten først utarbeide et EU-samsvarssertifikat og deretter påføre CE-merket på produktet. Disse kriteriene er hovedsakelig fokusert på sikkerhet, folkehelse og forbrukerbeskyttelse.

Landene i EU og Det europeiske økonomiske området har bilaterale forpliktelser:

 • Sjekk om produsenten er berettiget til å markedsføre produkter i samsvar med de vesentlige kravene i direktivet eller direktivene

 • Sikre fri sirkulasjon av CE-merkede produkter uavhengig av opprinnelse

Påføring av CE-merking på et produkt er enten produsentens ansvar eller, avhengig av arten av risikoen i produktet, eller etter tredjeparts konformitetsvurderingsundersøkelser og samsvarskontroller. Kort sagt, alle produkter som omfattes av New Approach-direktivene, må ha CE-merket.

Harmoniserte standarder eller harmoniserte standarder er europeiske standarder utviklet av et anerkjent europeisk standardiseringsorgan. Dette er organisasjoner som European Standards Committee (CEN), European Electrotechnical Standardization Committee (CENELEC) eller European Telecommunications Standards Committee (ETSI). EU-kommisjonen kan be om en harmonisert standard (CE-standard) ved å be om et av disse organene.

Produsenter og samsvarsvurderingsorganer bruker disse harmoniserte standardene for å demonstrere at produkter, tjenester eller prosesser oppfyller de relevante direktiver. Disse CE-standardene er publisert i Den europeiske unions tidende.

For eksempel er de viktigste CE-standardene for elektriske og elektroniske produkter:

 • Elektromagnetisk kompatibilitet

  • TS EN 61000 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

 • Utstyr for eksplosive atmosfærer

  • TS EN 13237 Potensielt eksplosive atmosfærer - Vilkår og definisjoner for utstyr og beskyttelsessystemer beregnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer

 • Lavspenning (LVD)

  • TS EN 50363 Isolasjons-, omhyllings- og belegningsmaterialer for lavspente strømkabler

 • Radioutstyr

  • TS EN 50566 30 De grunnleggende begrensningene for menneskelig eksponering for elektromagnetiske felt i frekvensområdet fra MHz til 6 GHz, og eksponeringsgrenseverdiene og egnetheten til radiokommunikasjonselementer

 • Begrensning i bruken av visse farlige stoffer (RoHS)

  • TS EN IEC 63000 Teknisk dokumentasjon for evaluering av elektriske og elektroniske produkter i henhold til begrensningen av farlige stoffer

Vårt firma leverer også tjenester på CE-standarder innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

Tjenestene angående CE-standarder innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.