CE-sertifiseringsprosess

Landene i EU antar at produkter som har CE-merke oppfyller alle bestemmelsene i de relevante direktivene. Følgelig skal markedsføring av disse produktene som har CE-merking ikke være forbudt, begrenset eller forhindret med mindre bestemmelsene som gjelder CE-merkingen blir brukt på feil måte.

CE-sertifiseringsprosess

Produkter som omfattes av direktivene om ny tilnærming, har CE-merking. CE-merkingen indikerer således spesielt at produktene oppfyller de vesentlige kravene i gjeldende direktiver og at produktene er underlagt samsvarsvurderingsprosessene som er spesifisert i direktivene. I denne sammenheng er land som er inkludert i EU forpliktet til å treffe tilstrekkelige tiltak for å beskytte CE-merkingen.

Direktivene om den nye tilnærmingen gjelder produkter som er ment for første gang å bli tilbudt forbrukere i EU. Generelt er disse produktene klare til bruk eller krever justeringer som bare kan gjøres for den tiltenkte bruken. Kort fortalt gjelder direktivene nye produkter produsert i land i EU og nye produkter importert fra tredjeland og brukte eller brukte produkter. Produktkonseptet varierer mellom New Approach-direktivene. Direktivene inkluderer for eksempel utstyr, apparater, enheter, verktøy, materialer, enheter, komponenter eller sikkerhetskomponenter, tilbehør eller systemer. Produsenten må derfor sjekke om et produkt er omfattet av ett eller flere direktiv.

Produkter som er gjenstand for vesentlige endringer, anses som nye produkter som må være i samsvar med bestemmelsene i gjeldende direktiver når de presenteres for sine markeder i EUs land. Produkter som er reparert uten å endre den opprinnelige ytelsen, den påtenkte bruken og formen deres, er ikke underlagt samsvarsvurdering i henhold til New Approach-direktivene.

De grunnleggende kravene som stilles i direktivene om den nye tilnærmingen kan overlappe hverandre eller komplementere hverandre, avhengig av farene dekket av forholdene forbundet med produktet det gjelder. Hvis samme produkt eller fare faller innenfor rammen av to eller flere direktiver, kan anvendelsen av andre direktiver noen ganger utelukkes ved å utføre en risikoanalyse av produktet for den tiltenkte bruken som er definert av produsenten.

Produsenter i eller utenfor Den europeiske union er ansvarlig for å påføre CE-merkingen på produkter som omfattes av direktivene om den nye tilnærmingen. Generelt foregår CE-sertifiseringsprosessen i seks trinn:

  1. Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder. Det første trinnet er å bestemme hvilke direktiver produktet faller inn under.

  2. Identifiser kravene til produktet. Hvert direktiv beskriver hva som er lovpålagt for å overholde produktene.

  3. For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig. Noen direktiver krever at produkter testes og godkjennes av en tredjepart organisasjon for å sikre samsvar med gjeldende grunnleggende krav.

  4. Evaluer produktens egnethet. Direktivene inneholder åtte moduler for samsvarsvurdering. Disse modulene er aktuelle for en spesifikk produktkategori og identifiseres som følger: Modul A Intern produksjonskontroll, modul B EU-typeundersøkelse, modul C Typeoverholdelse, modul D Produksjonskvalitetssikring, modul E Produktkvalitetssikring, modul F Produktverifisering, modul G Enhetsverifisering og modul H Full kvalitetssikring.

  5. Forbered og lagre tekniske filer. Produsentene må lage et teknisk dossier som inneholder informasjon og dokumenter som indikerer at produktet er i samsvar med direktivkravene og oppbevarer det i minst 10 år fra produksjonsdato.

  6. Avgi samsvarserklæring og påfør CE-merket. Samsvarserklæringen er en samsvarserklæring med CE-merkingsdirektivene.

Vårt firma leverer også CE-sertifisering prosesstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifiseringsprosesstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i denne retningen. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.