Hva er viktigheten av CE-sertifikat?

Bare ett CE-merke kan brukes på et produkt. Et produkt kan falle inn under mer enn ett direktiv. For eksempel er et isolasjonsprodukt dekket av flere direktiver, for eksempel lavspenningsdirektivet, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet og maskindirektivet.

Hva er viktigheten av CE-sertifikat?

I dette tilfellet krever EU-kommisjonen implementering av standarder publisert av European Standards Committee (CEN), inkludert den harmoniserte tekniske spesifikasjonen i henhold til byggevaredirektivet. Kort sagt, alle krav skal kun samles under et CE-merke.

Harmoniserte standarder utarbeides av European Standards Committee (CEN). Bare produkter som har CE-merke, dvs. i samsvar med den harmoniserte spesifikasjonen, kan markedsføres i EU. Imidlertid kan en rekke begrensninger bli pålagt av medlemsland der visse produktgrupper eller ytelsesnivåer er påkrevd. De harmoniserte produktstandardene har et vedlegg som tydelig angir hvilke deler av standarden som er nødvendige for CE-merking. Ikke-harmoniserte standarder derimot, krever ikke autorisasjon for landene i Den europeiske union, og de har heller ikke vedlegg.

Alle produsenter må overholde CE-merkingsreglene. Produktet må være riktig CE-merket. Ellers anses det som ulovlig og må fjernes fra markedet. De juridiske konsekvensene av denne situasjonen avhenger av prinsippene i nasjonal lovgivning.

Det er ikke planlagt markedsovervåking under CE-merkingssøknaden. Markedsovervåkning er en integrert del av systemet i de relevante direktiver, men i praksis råder full frihet. Det er imidlertid andre lovbestemmelser om markedsovervåking på EU-nivå. I henhold til direktiv 765 / 2008 (EC) må for eksempel markedstilsynsmyndighetene vurdere produktet for å avgjøre om produktet vil bli trukket ut av markedet. I denne forbindelse må medlemslandene nøye overvåke produkter dekket av overholdelseslover for å oppfylle kravene til beskyttelse av allmenn interesse, for eksempel helse eller sikkerhet.

Programmet New Approach, som ble lansert av EU-kommisjonen i 1985, har som mål å gi det laveste nivået av produktsikkerhet og lette fri bevegelse av produkter i et indre marked. Programmet tilbyr en rekke viktige krav innen sikkerhet, helse, miljø og forbrukerbeskyttelse.

Direktivene om den nye tilnærmingen er forskrifter på samfunnsnivå som håndheves i alle land i EU gjennom nasjonal lovgivning. Disse forskriftene krever et visuelt symbol og et sett med grunnleggende krav for å indikere at et produkt overholder CE-merkingen. Disse direktivene er basert på harmoniserte europeiske standarder og europeiske retningslinjer for tekniske godkjenninger, som oversetter grunnleggende krav til tekniske spesifikasjoner. CE-merkingen er derfor en obligatorisk etikett for alle produkter som er underlagt ett eller flere direktiv, og er en obligatorisk og synlig markering av at de berørte produktene kan markedsføres i EU.

Indikerer at samsvarssystemet er godkjent av produsenten eller det meldte organet for risikable produkter for å sikre at produktet oppfyller alle kravene i de relevante direktiver. Disse forholdene er fullt fokusert på sikkerhet, folkehelse og forbrukerbeskyttelse.

Kort sagt, CE-merkingen er en nøkkelindikator for at et produkt er i samsvar med EU-forskriftene og sikrer fri bevegelse av produkter i EU. Ved å påføre CE-merkingen på produktet, erklærer produsenten at den opptrer under eget ansvar i samsvar med alle lovkrav.

Vårt firma leverer også CE-sertifikatstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifiseringstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.