Hva er CE?

Direktivene om den nye tilnærmingen som ble innført i EU-landene er de lovbestemmelser som må vedtas av nasjonale lover i alle medlemsland. Dette regelverket krever CE-merking av produktene som skal tilbys forbrukere i EU.

Hva er CE?

Der de nye tilnærmingsdirektivene er i kraft, er markedsføring uten ürün CE-merking et straffbart forhold. I denne forbindelse er produsenter direkte ansvarlige for å sikre at produktene deres oppfyller de relevante direktivkrav og for å plassere CE-merket på produktene.

CE-merking er en viktig applikasjon ved at EU skaper et indre marked og fremmer økonomisk utvikling for medlemslandene. Hensikten med de relevante direktiver er å lette bevegelsen av produkter innen EU. På denne måten tilbys fri bevegelse av produkter med CE-merking i hele Europa. Av denne grunn blir CE-merket akseptert som et pass som lar produktene bevege seg fritt i markedene i EUs medlemsland.

Generelt aksepterer forbrukerne CE-merkingen de ser på et produkt som en indikasjon på at disse produktene oppfyller minimumsstandardene og er derfor egnet med det minste sikkerhetsnivå som andre produkter ikke kan ha. CE-merket blir derfor sett på som et sikkerhetssymbol for mange forbrukere.

CE-merking på produktene som skal sendes til EU-landene er mer verdifullt for produsentene enn de svært høye pengene brukt på reklame. Det burde ikke være overraskende å se produkter av høy kvalitet og merkevarer i bruktbutikker i dag eller på bodene til gateselgere. Fordi den største mangelen på disse produktene er at de ikke har CE-merking.

Direktivene om den nye tilnærmingen, som regulerer anvendelsen av CE-merking, er blitt holdt ganske brede. Fordi produsenter er pålagt å søke om et bredt spekter av produkter. Av denne grunn ble generelle prinsipper bestemt for hvordan produkter skulle designes og produseres, og på en eller annen måte ble det laget et sett med beste praksis. Men selvfølgelig fører dette til tidkrevende og kostbare uenigheter om et produkt eller en prosess er i samsvar med standardene som er spesifisert i direktivet. For å forhindre denne situasjonen, er EU-kommisjonen opprettet et mer nyttig og detaljert sett med harmoniserte standarder for noen produkter og produktgrupper. Hvis produsentene ser at produktene deres blir oppfylt av en av de harmoniserte standardene, er de på rett vei.

En viktig detalj er inkludert i direktivene om ny tilnærming. I noen tilfeller må produktene testes og godkjennes av et tredjeparts laboratorium eller testorganisasjon. Disse organisasjonene er vanligvis kjent som samsvarsvurderingsorganer. EU definerer imidlertid disse organisasjonene som varslede organer. Den europeiske unionen har inngått avtaler med USA og andre land om dette problemet, og noen organisasjoner i disse landene er anerkjent som varslede organer. Derfor, for et produkt som krever tredjepartssertifisering, trenger ikke produsenter å sende prøver eller prototyper til EU for testing og godkjenning, og trenger derfor ikke bruke tid og penger. I vårt land utføres dette arbeidet av godkjente institusjoner.

Den europeiske union anser sertifiseringsorganer fra andre land under gjensidige anerkjennelsesavtaler som varslede organer og publiserer dem i en database kalt NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Vårt firma leverer også CE-merketjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-merkingstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i så henseende. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.