CE-merking

CE-merkingen innebærer ikke at produktet som har dette merket er produsert i land i EU. Den opplyser at produktet ble evaluert før det ble markedsført. Disse produktene oppfyller med andre ord de juridiske kravene i EU-direktivene.

CE-merking

Produsenter som ønsker å selge et produkt til forbrukere i EU, er ansvarlige for å foreta en samsvarsvurdering, utarbeide et teknisk dossier, avgi en samsvarserklæring og plassere CE-merket på produktet etter alle disse trinnene. Distributører som opererer i land i EU, må kontrollere at produktene har både CE-merket og tilstedeværelsen av nødvendige støttedokumenter. Importørfirmaer som importerer et produkt fra et tredjeland til EU, må også kontrollere at produsenten utenfor EU har tatt de nødvendige skritt.

CE-merking er kun obligatorisk for produkter som omfattes av en eller flere av direktivene om ny tilnærming. Selv om produktene er produsert i et annet land enn Den europeiske union, hvis disse produktene faller innenfor rammen av et direktiv som krever CE-merking, må kravene i direktivet være oppfylt og CE-merkingen påføres produktet. Ellers er det ikke obligatorisk å føre CE-merke for alle produkter som sendes til EU-land.

CE-merket brukes på et bredt spekter av produkter, fra leker til elektrisk utstyr, fra sivile eksplosiver til medisinsk utstyr, fra heiser til trykkutstyr. Den komplette listen over disse produktgruppene er som følger:

 • Aktive implanterbare medisinske apparater

 • Gassforbrenningsenheter

 • Ropeway-installasjoner designet for å frakte mennesker

 • Økodesign av energirelaterte produkter

 • Elektromagnetisk kompatibilitet

 • Utstyr og beskyttelsessystemer beregnet for bruk i potensielt eksplosive omgivelser

 • Sprengstoff for sivil bruk

 • Kjeler med varmt vann

 • Husholdningskjøleskap og frysere

 • In vitro diagnostisk medisinsk utstyr

 • heiser

 • Lavspenning

 • Makina

 • Måleutstyr

 • Medisinske enheter

 • Støyutslipp i miljøet

 • Ikke-automatiske veieinstrumenter

 • Personlig verneutstyr

 • Trykkutstyr

 • fyrverkeri

 • Radio- og telekommunikasjonsterminalutstyr

 • Fritidsbåter

 • Leketsikkerhet

 • Enkle trykkbeholdere

CE-merking er imidlertid ikke nødvendig for kjemikalier, medisiner, kosmetikk og matvarer.

Når kravene til samsvarsvurdering er oppfylt, kan produsenten anbringe CE-merket på produktet eller på emballasjen. CE-merking har sine egne regler. Formen, dimensjonene og spesielle betingelser for bruk av CE-logoen finnes i de relevante lovbestemmelsene. Disse forholdene er forskjellige avhengig av direktivet som gjelder for hvert produkt. Generelt sett må CE-merket feste seg til selve produktet. Imidlertid kan CE-merking legges på produktemballasje, manualer og andre støttedokumenter.

CE-merkingen må bare påføres av produsenten eller dennes autoriserte representant. CE-merkingen kan ikke påføres produkter som ikke omfattes av de relevante direktiver. Så snart CE-merket er lagt på produktet, tar produsenten det fulle ansvaret for at produktet overholder kravene i de relevante direktiver. Det er tilstrekkelig å kun bruke CE-merkingen for å demonstrere at produktet er i samsvar med de relevante direktiver. Enhver merking som kan feilaktig representere betydningen eller formen for CE-merkingen til tredjepart, kan ikke plasseres på produktet. I tillegg må andre markeringer som er plassert på produktet aldri dekke CE-merket.

I tilfelle misbruk av CE-merke, må EU-land ta nødvendige tiltak og ta straffesanksjoner for brudd.

Vårt firma leverer også CE-merketjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-merkingstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i så henseende. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.