Hva betyr CE-merking?

CE-merking er en viktig applikasjon som garanterer at produktene som skal sendes til EUs land er i samsvar med EUs lovbestemmelser. Produsenter, importører og distributører utenom mat og kosmetikk som ønsker å handle i markedene i EUs land og European Economic Zone er forpliktet til å sikre at produktene har CE-merking.

Hva betyr CE-merking?

Produktene som omfattes av denne applikasjonen, bestemmes på grunnlag av produkter og produktgrupper med direktivene om den nye tilnærmingen. Med andre ord, alle produkter som skal sendes til EUs land, kommer ikke inn i CE-merkesøknaden. Hvert direktiv dekker spesifikke produktgrupper og beskriver en samsvarsprosedyre for disse produktgruppene. Å sende ut produkter som dekkes av New Approach-direktivene, men som ikke har CE-merket, er en straffbar handling, og forskjellige sanksjoner blir ilagt avhengig av omfanget av denne overtredelsen. I mellomtiden er produkter som ikke krever CE-merking, ikke korrekte, og dette kan føre til straff.

Kort sagt, mange produkter faller innenfor rammen av EU-direktivene, som lovlig krever å ha CE-merket. Dette merket indikerer at produktet oppfyller og oppfyller de juridiske kravene i de relevante direktivene, og at det kan bevege seg fritt innenfor EUs grenser. CE-merket på produktene hjelper dette produktet til å oppfylle juridiske krav, er enkelt å markedsføre og skape større kundetillit og tilfredshet.

CE Mark-veiledning er nødvendig av bedriftsledere, ingeniører, teknikere, sikkerhetseksperter, kort alle som er interessert i design, utvikling, produksjon, forsyning, import, bruk eller installasjon. Autoriserte organisasjoner oppfordres til å forstå de relevante juridiske kravene, forstå tekniske krav og tolke samsvarsstandarder, vite hvordan de skal anvende CE-merking risikovurderingsmetoder, forstå CE-merkingsprosessen og finne riktig måte å overholde.

CE-merket er akseptert som et slags kommersielt pass for innreise i EU-land. Takket være CE-merkingen kan produkter bevege seg fritt i mer enn tretti land innenfor Det europeiske økonomiske området. I denne forbindelse er CE-merkingen på produktet av stor betydning og verdi.

Den største fordelen for produsentene er at det er et enkelt sett med krav og prosedyrer for hele det europeiske økonomiske området som må følges når du designer og produserer et produkt. Takket være denne praksisen er forskjellige nasjonale forskrifter opphevet. Som et resultat forventes ikke lenger et produkt å oppfylle de spesifikke kravene fra forskjellige land innenfor Det europeiske økonomiske området.

I tillegg, med anvendelsen av kravene, er produktet tryggere for forbrukerne, og reduserer dermed skader og erstatningsansvar.

Dessverre er prosessen med å bestemme om CE-merking gjelder et produkt ganske komplisert. CE-merkingen gjelder bare for produkter som markedsføres i EU eller i Det europeiske økonomiske området og bare for visse produktgrupper eller produktspesifikasjoner. Som sådan, for å svare på spørsmålet om et produkt skal være CE-sertifisert, er det nødvendig å først avgjøre i hvilke land produktene skal markedsføres eller i hvilke land. I neste trinn er det nødvendig å bestemme, for hvert direktiv, om produktene eller noen aspekter er omfattet av direktivet. Dette betyr at EU-kommisjonen ikke leverer produktlister som viser de aktuelle CE-merkingsdirektivene. Av denne grunn er det fordelaktig å motta veiledningstjenester fra autoriserte institusjoner.

Vårt firma leverer også CE-merketjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-merkingstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i så henseende. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.