Hva er CE-merking?

Hvis produsenter ønsker å markedsføre sine produkter i EU-land uten problemer, må de overholde CE-merkets anvendelsesprinsipper for produktene og produktgruppene som omfattes av direktivene om den nye tilnærmingen. Et av de viktigste trinnene i CE-merking er samsvarserklæringen som må utarbeides av produsenten.

Hva er CE-merking?

En samsvarserklæring er et dokument som kreves for å følge et produkt. Når du utarbeider dette dokumentet, må følgende vurderes av produsenten eller dennes autoriserte representant i EU:

  • Produktet må oppfylle alle relevante krav i de relevante direktiver.

  • Navnet og adressen til produsenten og informasjon om produktet, for eksempel produktmerke og serienummer, må inkluderes i dokumentet.

  • Dokumentet må være signert av produsenten eller dennes autoriserte representant, og plikten til signatøren må forklares.

Det er også sanksjoner i de relevante direktivene angående CE-merkesøknaden. For å forhindre misbruk av CE-merket og for å holde produktsikkerheten til de høyeste standarder, er det mange organisasjoner i EU som anvender CE-merkets lovbestemmelser. Gjennomføring og markedsovervåking gjennomføres av offentlige myndigheter i landene i Arupa Union (vanligvis av markedsovervåkningsinstitusjonene) og hver stat vurderer uregelmessigheter innenfor rammen av nasjonal lovgivning.

Markedsovervåkingsprosesser utføres på en annen måte avhengig av hvilke direktiver som gjelder for produktene. I Storbritannia, for eksempel, er organisasjonene som er ansvarlige for CE-merking: Trade Standards Services, Health and Safety Management, Medicines and Health Products Regulatory Authority, Vehicle Certification Agency and the National Measuring Office.

I et hvilket som helst EU-land, hvis det blir bestemt av et offisielt organ som er ansvarlig for inspeksjoner at produktet ikke oppfyller kravene til CE-merkets søknad, får firmaet muligheten til å gjøre de nødvendige forbedringene først. Hvis dette ikke blir observert, blir produktene hentet fra markedet og kan bli bøtelagt eller fengslet, avhengig av omfanget av overtredelsen.

I denne forbindelse er det ikke bare nødvendig å overholde CE-merkets søknadsprosesser, men også å oppbevare visse dokumenter etter at CE-merket er plassert på produktet. Denne informasjonen kan til enhver tid be om av myndighetene for å kontrollere at CE-merket er lovlig festet til et produkt.

Informasjonen som skal lagres kan være forskjellig avhengig av spesifikke direktiver relatert til produktet. Følgende er generelle dokumenter som bør oppbevares:

  • Dokumentasjon som beskriver hvordan produktet er produsert

  • Dokumenter som forklarer hvordan produktet er i samsvar med relevante nasjonale standarder

  • Adresser til produksjons- og lagringssteder

  • Dokumentasjon for produktdesign og produksjon

  • Dokumenter som forklarer hvilke nye tilnærmingsdirektiver som gjelder for produktet og hvordan de blir oppfylt

  • EU-typesertifikater, om noen

Alle disse dokumentene bør holdes sammen i en teknisk fil.

Ved anvendelse av CE-merke er det nyttig å få hjelp fra autoriserte institusjoner for fullt ut å implementere kravene i de relevante direktiver, for å utføre tester og analyser der det er nødvendig, for å bestemme samsvaret med de relevante standardene og for å støtte utarbeidelsen av teknisk metning. Sertifiseringsorganer leder anvendelsen av omfattende CE-merking i samsvar med direktivets prinsipper for produktet. Innenfor disse rammene blir produktgrupperinger laget for å bestemme de relevante kravene, produktkonformitetstester utføres basert på harmoniserte standarder i EU, teknisk fil er utarbeidet, brukerinstruksjoner skrives og sjekkes, EUs konformitetserklæring verifiseres og produkter overvåkes med CE-merking.

Vårt firma leverer også CE-merketjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-merkingstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i så henseende. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.