Hva betyr CE-merking?

CE-merket er et akronym for Conformité Européenne, som betyr europeisk konformitet på fransk. CE-merket er et obligatorisk samsvarsmerke for produkter som markedsføres i både EU-landene og Det europeiske økonomiske området.

Hva betyr CE-merking?

Med CE-merket på et produkt erklærer produsenten at dette produktet oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende EU-direktiv.

Produsenten må ta noen nødvendige skritt for å sette CE-merket på et produkt. For eksempel må den foreta en samsvarsvurdering, utarbeide en teknisk dossier og signere en samsvarserklæring til EU. Disse dokumentene bør være tilgjengelige for innsending hvis de av offisielle organer av en eller annen grunn blir bedt om det.

Det er flere parter involvert i CE-merking. Det ledende selskapet er produsenten. Produsenten er ansvarlig for design og produksjon av produkter for EU. Hvis produsenten er etablert utenfor EUs grenser, deltar den autoriserte representanten for selskapet også i CE-merkesystemet. Andre mennesker og organisasjoner som er involvert i applikasjonen er importører, distributører, forsamlingsselskaper og til slutt forbrukere.

Produsenten, importøren og distributøren er juridisk ansvarlig for at produktet er i samsvar med de relevante direktivkrav og CE-merking på produktet.

Samsvarserklæringen må inneholde: produsentens navn og adresseinformasjon, de grunnleggende kravene til produktet, navnet og identifikasjonsnummeret til det varslede organet der det er nødvendig, og en juridisk bindende signatur på vegne av organisasjonen.

CE-merkingen finner du på produktet, på pakken, i bruksanvisningen og på garantisertifikatet. CE-merket kan brukes sammen med andre markeringer, forutsatt at de ikke reduserer synligheten og lesbarheten til CE-merket.

Kort sagt brukes CE-merkingen for å bevise at produkter er i samsvar med EUs direktiv om helse og sikkerhet eller miljøbeskyttelse. Av denne grunn aksepteres CE-merket som pass for produktene. Per definisjon dekker CE-merkingen de juridiske kravene som gjelder for alle land i EU og Det europeiske økonomiske området.

CE-merkingen, når den er festet på et produkt eller tilhørende dokumentasjon, betyr at disse produktene er i samsvar med de europeiske standardene (EN) og de harmoniserte delene av European Technical Approval Guide. Dette betyr at dette produktet kan markedsføres fritt og kan kjøpes og selges trygt.

CE-merkingskonseptet ble introdusert gjennom harmoniseringskonseptet introdusert av New Approach-direktivene publisert i 1985. Målet med direktivet om ny tilnærming er å standardisere de tekniske lovbestemmelsene og egenskapene til EU-landene. For eksempel trådte 1989 / 89 / EEC bygningsproduktdirektivet i kraft i 106 for innføring av CE-merking og ytterligere rettslig grunnlag i byggefeltet. De seks grunnleggende kravene i dette direktivet er: mekanisk motstand og stabilitet, sikkerhet i tilfelle brann, hygiene, helse og miljøforhold, sikkerhet for bruk, støyskjerming og energiøkonomi og varmebeholdning.

CE-merking er obligatorisk for alle produkter som omfattes av direktivene om den nye tilnærmingen. Denne forpliktelsen gjelder for alle Det europeiske økonomiske området og land innenfor EU, inkludert Norge og Island.

Vårt firma leverer også CE-merketjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-merkingstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i så henseende. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.