Produkter som krever CE-merking

Produkter og produktgrupper som krever CE-merking er inkludert i direktivene som er publisert under direktivene om den nye tilnærmingen. Direktivene om den nye tilnærmingen er også tilpasset vår nasjonale lovgivning innenfor rammen av harmonisering med EU. Nedenfor er en liste over disse direktiver publisert i vårt land:

CE-merkede produkter?

 • Regulering av kablet transportinstallasjon (2016 / 424 / AB)

 • Byggevareforordning (305 / 2011 / AB)

 • Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (2014 / 30 / EU)

 • Heisregulering (2014 / 33 / AB)

 • Gjennomførende forskrift om elektrisk utstyr designet for spesifikke spenningsgrenser (2014 / 35 / EU)

 • Gjennomførende forskrift om sertifisering, levering og inspeksjon av pyrotekniske stoffer (2013 / 29 / EU)

 • Implementerende forskrift om sertifisering, levering og inspeksjon av sprengstoff for sivilt bruk (2014 / 28 / EU)

 • Implementering av forskrift om utstyr og beskyttelsessystemer brukt i et potensielt eksplosivt miljø (2014 / 34 / EU)

 • Forskrift om enkle trykkfartøyer (2014 / 29 / AB)

 • Direktiv om trykkutstyr (2014 / 68 / AB)

 • Direktiv om bærbart trykkutstyr (2010 / 35 / AB)

 • Direktiv om personlig verneutstyr (2016 / 425 / EU)

 • Lekeresikkerhetsforordning (2009 / 48 / EU)

 • Implementerende forskrift om måleinstrumenter (2014 / 32 / AB)

 • Gjennomføring av forskrift om effektivitetskravene til nye væskekjeler med flytende og gassfyring (92 / 42 / AT)

 • Implementerende forskrift om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (2011 / 65 / AT)

 • Forskrift om gassforbrenningsapparater (2009 / 142 / AT)

 • Forskrift om implanterbart aktivt medisinsk utstyr (90 / 385 / AT)

 • Implementerende forskrift om ikke-automatiske veieinstrumenter (2014 / 31 / AB)

 • Radioutstyrsdirektiv (2014 / 53 / AB)

 • Forordning om lystbåter og personlige vannscootere (2014 / 90 / EU)

 • Implementerende forskrift om vurdering og styring av miljøstøy (2002 / 49 / EC)

 • Maskinsikkerhetsforordning (2006 / 42 / AT)

Hvis produsentens produkter faller innenfor rammen av EUs produktsikkerhetsdirektiv, og dette selskapet ønsker å eksportere og tilby nye produkter på EU-markedet, er CE-merking på produkter lovlig obligatorisk og er den eneste måten å lykkes med.

CE-merket på et produkt er en erklæring fra produsenten om at produktet oppfyller de grunnleggende kravene i alle gjeldende lovbestemmelser. CE-merkingskravene blir adressert på forskjellige måter i de relevante direktiver. Avhengig av produktet, kan CE-merkingsprosessen være så enkel som å utarbeide en teknisk dossier eller så kompleks som å tilby produkter til uavhengige anmeldelser regelmessig. I noen tilfeller kan tredjeparts testing, systemevaluering og tekniske filevalueringer være obligatoriske.

Hvis det aktuelle direktivet krever uavhengig testing, inspeksjon eller sertifisering av produktene, er det nødvendig å bruke tjenestene til et varslet organ. Det varslede organet er en organisasjon valgt av medlemslandene og varslet til EU-kommisjonen. Hvis EU-kommisjonen anser det som et varslet organ, blir det publisert i en database kalt NANDO (varslet om ny tilnærming og utpekte organisasjoner).

CE-merkingsprosessen kan være en kompleks og litt skremmende prosess. CE-merkekrav kan avvike fra direktiv til direktiv, også innenfor direktiv. Tjenestene som skal mottas fra de kompetente myndighetene i denne retningen forstår alle disse kravene og kan støtte produsenten i alle ledd i prosessen, fra å identifisere de riktige direktiver til å sette CE-merket på produktet. Autoriserte organisasjoner tilbyr en omfattende og spesifikk tjeneste for raskt og nøyaktig å evaluere et produkt i CE-merking. Den gjennomfører også uavhengige tester og vurderinger for produkter som skal markedsføres i EU-land, enten CE-merket er obligatorisk eller ikke. På denne måten opptrer produksjonsbedrifter med tillit.

Vårt firma leverer også CE-merketjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-merkingstjenester levert innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i så henseende. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.