Hvem mottar CE-sertifikat?

Generelt er det produsentens ansvar å sjekke om et produkt faller innenfor rammen av direktivene om den nye tilnærmingen og å sikre at slike produkter er merket. Hvis produktene importeres fra et land utenfor Det europeiske økonomiske området, hviler dette ansvaret på det importerende selskapet.

Hvem mottar CE-sertifikat?

Hvis et produkt faller innenfor rammene av direktiverne om den nye tilnærmingen og et varslet organ må involveres, må vurderingsrapporten fra første inspeksjon, testrapportene fra laboratoriet og testrapportene fra produsenten legges til det varslede organet. Det varslede organet må bekrefte at testene, inkludert evaluering av testresultatene, blir utført i henhold til kriteriene gitt i produktstandarden. På denne måten blir det bestemt at de testede prøvene er tatt fra produktet med samsvarssertifikatet og fabrikkens produksjonskontroll oppfyller kriteriene gitt i produktstandarden.

Produsenten kan nå utarbeide EU-samsvarserklæringen og påføre CE-merket på produktet.

CE-merket bestemmer ytelsesegenskapene til et produkt. De relevante direktiver inneholder minimumsnivåer for ytelse, avhengig av land eller produkttype. For eksempel i bygningsmaterialets verden indikerer CE-merket at materialet er i samsvar med de relevante spesifikasjonene. Dette betyr at produktet oppfyller de seks grunnleggende målene i byggevaredirektivet, forutsatt at det brukes og vedlikeholdes riktig. Dette betyr at produktet oppfyller kravene til mekanisk motstand og stabilitet, sikkerhet i tilfelle brann, hygiene, helse og miljøforhold, driftssikkerhet, støyskjerming og energiøkonomi. Byggeprodukter kan kun tilbys forbrukere hvis de er egnet for den tiltenkte bruken.

Det er veldig viktig å feste CE-merking på produktene. Kort sagt, CE-merkingen er et pass for fri bevegelse av produkter. Per definisjon dekker CE-merkingen alle juridiske krav som gjelder innenfor EUs grenser og Det europeiske økonomiske området. CE-merket støtter fjerning av handelsbarrierer og styrker integrasjonen av EU-medlemmene. Dette tegnet hjelper produktene å være sammenlignbare med forbrukerne og hjelper til med å styrke markedet.

En samsvarserklæring er en applikasjon for å bekrefte samsvaret med et produkt til de relevante retningslinjene i harmoniserte standarder. Det er forskjellige systemalternativer for samsvarserklæring. I prinsippet må produsenten sende og signere en samsvarserklæring. Avhengig av risikonivået for produktene, kan imidlertid direktivene i noen tilfeller kreve at det meldte organet deltar i overholdelsesprosessen.

Direktivene om den nye tilnærmingen pålegger produsenten og dennes autoriserte representant på EUs territorium en forpliktelse til å bruke en EU-samsvarserklæring når produktet markedsføres. Samsvarserklæringen kan dekke et enkelt produkt eller flere produkter. Samsvarserklæringen må oppbevares i den tekniske saken i ti år sammen med andre dokumenter.

CE-merkingen på produktene tillater inntreden i det europeiske økonomiske området for produsenter, da disse landene ikke kan legge begrensninger på CE-merkede produkter. CE-merkingen sikrer at produktet overholder de relevante direktiver og er trygt for forbrukerne. I så henseende er kravene om erstatning og erstatning fra produksjonsbedriftene betydelig redusert. I dag er det ikke tillatt å markedsføre og bruke produkter i henhold til direktivene om den nye tilnærmingen uten å ha CE-merking.

Vårt firma leverer også CE-sertifikatstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifikatstjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.