CE-sertifiseringsselskaper

Samsvarsvurdering er en prosess utført av produsenten for å bestemme om visse krav til et produkt er oppfylt. Et produkt er underlagt samsvarsvurdering både i design- og produksjonsstadiene, og produsenten må selv utføre samsvarsvurderingen, selv om designen eller produksjonen er underleverandør.

CE-sertifiseringsselskaper

Avhengig av gjeldende lovbestemmelser, er det mange forskjellige alternativer for samsvarsvurdering tilgjengelig for produsentene. Retningslinjen for anvendelse av produktregler utarbeidet av EU gir en oversikt over alternativene for samsvarsvurdering. Noen av disse alternativene er:

 • Produsenten skal utstede en samsvarserklæring etter å ha utført all nødvendig kontroll, utarbeidet den tekniske dokumentasjonen og sørget for samsvar med produksjonsprosessen.

 • Generelt bør samsvarsvurdering utføres av en egen avdeling i organisasjonen av selskapet og det skal utarbeides en samsvarserklæring. Denne delen skal ikke delta i annen aktivitet enn samsvarsvurdering i organisasjonen og handle uavhengig og upartisk fra noen kommersiell, design- og produksjonsorganisasjon. Denne delen må demonstrere den samme tekniske kompetansen og habiliteten som et akkreditert organ.

 • Produsenten må skaffe samsvarsvurderingstjenester fra en tredjepart eksternt samsvarsvurderingsorgan (varslet organ) i samsvar med de relevante direktiver. De varslede organene skal godkjennes av de nasjonale myndighetene og formelt varsles til EU-kommisjonen. Hvis EU-kommisjonen anser det som hensiktsmessig, blir det publisert i en database kalt NANDO (varslet om nye tilnærminger og utpekte organisasjoner).

Hvis produsenten er utenfor Den europeiske union, bør en teknisk dokumentasjon oppbevares av representanten for Den europeiske union for selskapet og om nødvendig legges til de nasjonale myndighetene for inspeksjon og kontroll. Den tekniske dokumentasjonen skal i det vesentlige inneholde all informasjon og dokumentasjon som kreves for å bevise at produktet er i samsvar med gjeldende krav.

I mellomtiden er harmoniserte standarder frivillige standarder som brukes for å demonstrere samsvar med direktivets vesentlige krav. Bruk av disse standardene er ikke obligatorisk. Imidlertid må disse standardene tas i betraktning for at produsenter kan bevise at produktet oppfyller de vesentlige kravene i det relevante direktivet.

For eksempel er Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009 / 48 / EC om leketøysikkerhet publisert. Standardene harmonisert av CEN innenfor rammen av dette direktivet er:

 • NO 71-1: 2014 + A1: 2018 Avsnitt 1: Mekaniske og fysiske egenskaper

 • NO 71-2: 2011 + A1: 2014 Avsnitt 2: Brennbarhet

 • NO 71-3: 2013 + A3: 2018 Avsnitt 3: Migrering av noen elementer

 • NO 71-4: 2013 Avsnitt 4: Eksperimentsett for kjemi og relaterte aktiviteter

 • NO 71-5: 2015 Avsnitt 5: Andre kjemiske leker enn eksperimentelle sett

 • NO 71-7: 2014 + A2: 2018 Avsnitt 7: Fingermaling - Krav og testmetoder

 • NO 71-8: 2018 Avsnitt 8: Hjemmeaktivitetsleker

 • NO 71-12: 2013 Avsnitt 12: N-nitrosamines og N-nitrosatate substanser

 • NO 71-13: 2014 Section 13: Olfactory brettspill, kosmetiske sett og gave spill

 • NO 71-14: 2014 + A1: 2017 Avsnitt 14: Trampoliner innenlands

I tillegg er følgende standard blitt harmonisert av CENELEC (European Electrotechnical Standardization Committee):

 • EN 62115: 2005 Elektriske leker - Sikkerhet

For å oppsummere utsteder ikke de kompetente myndighetene et CE-sertifikat eller CE-sertifikat. Det eneste ansvaret ligger hos produsenten. Hvis bare det meldte organet er involvert i prosessen i henhold til relevante direktiver, utfører det produkttester og godkjenner det. I dette tilfellet er imidlertid plikten til å påføre CE-merket på produktene produsenten.

Vårt firma leverer også CE-sertifikatstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifikatstjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.