Hva er CE-sertifikat?

Direktivene om den nye tilnærmingen beskriver verifiseringsnivået som produktene krever, og hvordan de skal gjøre det. Det er for tiden åtte forskjellige moduler som dekker forskjellige produktområder. Etter å ha identifisert modulen som gjelder produktene, må produsentene forstå kravene godt og formulere en plan for å integrere dem i sine produksjonsprosesser.

Hva er CE-sertifikat?

Hvis eksisterende prosesser oppfyller EUs standarder, er det ikke noe problem, hvis ikke, bør det gjøres betydelige endringer i prosessene. I begge tilfeller må dette dokumenteres. Etter at produksjonen er fullført og CE-merke er plassert på produktene, må den utarbeidede tekniske filen oppbevares i 10 år.

For produsenter som er sikre på at produktene oppfyller kravene og relevante standarder i direktivene om den nye tilnærmingen, er det siste trinnet i overholdelsesprosessen å utarbeide en samsvarserklæring. For hvert produkt som omfattes av direktivene som skal markedsføres i EU-landene, må produsentene utarbeide en samsvarserklæring. Dette dokumentet må inkluderes i den tekniske filen. Dette dokumentet er vanligvis et dokument på én side som inneholder enkle fakta. Den forteller de europeiske myndighetene hvem produsenten er og hvilket produkt erklæringen dekker. Dette dokumentet beskriver også hvilke direktiver produktet dekkes av, hvilke standarder som blir brukt, hvor testresultatene er registrert, og hvem som er ansvarlig for selskapet.

Når alle krav til CE-sertifikatet er oppfylt, har produsenten lovlig rett til å plassere CE-merket på produktet. Normalt må CE-merket være permanent og lett å se. Med delenummer, serienummer og UL-sertifisering av produktet plasseres også CE-merket på produktet. UL-sertifisering er en godkjenning for produkter fra UL (Underwriters Laboratories), et uavhengig sertifiseringsorgan for produktsikkerhet.

I noen spesielle tilfeller kan CE-merket være påført emballasjen til produktet eller på brukerdokumentasjonen i stedet for selve produktet. Noen ganger kan det være umulig å merke et bestemt produkt, eller det kan kreve høye kostnader eller betydelige tekniske vanskeligheter. I noen tilfeller kan det hende at formen og dimensjonene til produktet ikke oppfyller kravene til dimensjon og lesbarhet i CE-merket.

Det er også noen kriterier for CE-symbolet. For det første må den være ikke-slettbar og ikke redigerbar. Det påføres vanligvis direkte på kroppen på produktet ved å støpe eller stempling. Hvis den er laget i form av trykk, må den være motstandsdyktig mot flekker når den møter vann og andre stoffer. CE-logoen må være minst 5 millimeter høy. I tillegg må bokstavene som brukes i CE-logoen være halvsirkelformede og C og E sammen. Den originale formen og dimensjonene til logoen er tilgjengelig i flere formater på EUs nettsted.

Mange produkter krever nå CE-merking før de blir tilbudt forbrukere i EU. Dette merket viser at produktet er vurdert og oppfyller EUs krav til sikkerhet, helse og miljøbeskyttelse. Enkelte produkter produsert i eller utenfor Den europeiske union og deretter markedsført i Den europeiske union er pålagt CE-merket. CE-merkingen gjelder bare for produkter som omfattes av EU-direktivene.

For å plassere CE-merket på produktene, må det utarbeides et teknisk dossier for å bevise at produktene oppfyller alle krav i hele EU. Produsenter er ansvarlige for å erklære at disse kravene overholdes. Produsenter må gi all nødvendig informasjon og dokumenter til distributører og importører.

Vårt firma leverer også CE-sertifikatstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifikatstjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.