Hvorfor CE-sertifikat?

For å få CE-sertifikatet, må produsentene gå gjennom visse prosesser. For eksempel blir først kravene til produktet i de relevante EU-direktivene bestemt. Det blir deretter bestemt om produktet oppfyller visse krav. Da er det i visse tilfeller nødvendig å få produktet testet av et varslet organ.

Hvorfor CE-sertifikat?

Neste trinn er å teste eller teste produktet. Når alt dette er gjort, utarbeides en teknisk fil. En erklæring om samsvar med produktet må utarbeides i denne filen. Etter at alle disse prosessene er fullført, kan produsenten plassere CE-merket på produktet.

I hovedsak pålegger direktivene om den nye tilnærmingen dette ansvaret for produsentene, og importører må bare sørge for at produktene som skal markedsføres oppfyller gjeldende betingelser og utgjør en risiko for helse og sikkerhet for EU-borgere. For å være sikker på disse to punktene, må importørselskapene kontrollere om produsentene utenfor Den europeiske union har tatt de nødvendige skritt og oppnådd CE-sertifikatet.

I tillegg må distributører ha en grunnleggende kunnskap om visse juridiske krav, for eksempel hvilke produkter som skal bære CE-merket og om det er utarbeidet en teknisk dokumentasjon for disse produktene og tydelig identifisere avvikende produkter. Det skal også være i stand til å demonstrere overfor myndighetsorganer at de opptrer flittig og bekrefter at nødvendige tiltak er tatt fra produsenten eller importøren.

CE-merket indikerer at produsenten sjekker om produktene oppfyller EUs sikkerhet, helse og miljøkrav. Samtidig er CE-merket en indikasjon på at et produkt er produsert i samsvar med EUs juridiske krav. På denne måten får produkter med CE-sertifikat rett til fri bevegelighet innenfor EUs grenser.

Strategien for det indre marked er en strategi forfulgt av EU-kommisjonen som ser for seg bevegelse av mennesker, tjenester, produkter og kapital mer komfortabelt, noe som forventes å skape muligheter for europeiske virksomheter og skape flere alternativer for forbrukere til lavere priser. I tråd med denne strategien vil innbyggerne i EU kunne reise, bosette seg og jobbe hvor de vil. I mellomtiden blir helse og sikkerhet for mennesker og miljøforhold forsøkt beskyttet innenfor EUs grenser. Direktivene om den nye tilnærmingen og implementeringen av CE-sertifikatet implementert i denne rammen er resultatet av denne innsatsen.

Ved å plassere CE-merket på et produkt, erklærer produsenten at det oppfyller alle juridiske krav under sitt ansvar. Produsenten garanterer derfor gyldigheten av produkter som skal tilbys forbrukere i EU. Dette gjelder også produkter laget i Det europeiske økonomiske området og tredjeland som tilbys forbrukere i vårt land.

Det viktige poenget her er at det ikke er nødvendig å søke noen offentlig eller privat organisasjon for å få et CE-sertifikat. Bare i tilfeller der det er nødvendig å gå til det meldte organet i de relevante direktiver, er det kontrollerte organets tester og godkjenninger som er godkjent av Europarådet, påkrevd. Disse godkjenningene er imidlertid ikke for dokumentregulering, men for samsvar med produktene i henhold til direktiver og standarder. Det er produsentens ansvar å bære CE-merket på produktene og utarbeide en samsvarserklæring.

I mellomtiden gjelder ikke CE-sertifikat-applikasjonen for alle produktene. Bare CE-merket brukes for produkter eller produktgrupper som omfattes av direktivene om den nye tilnærmingen.

Vårt firma leverer også CE-sertifikatstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifikatstjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.