Hva er CE-sertifikat?

Nye tilnærmingsdirektiver ble vedtatt i 2008 for å beskytte forbrukere og ansatte mot usikre og usunne produkter og for å forbedre kvaliteten på samsvarsvurderingen. En del av denne forskriften er inneholdt i direktiv 768 / 2008 / EC, som fastsetter regler for CE-merking og etablerer et felles rammeverk for markedsføring av produkter.

Hva er CE-sertifikat?

Følgelig indikerer CE-merkingen på et produkt følgende erklæringer fra produsenten:

 • Produktet oppfyller helse, sikkerhet og miljøkrav i EUs regelverk, og

 • De relevante prosessene for samsvarsvurdering er oppfylt.

Ikke alle produkter som markedsføres i EU er pålagt CE-merket. Bare CE-merking er obligatorisk for produkter og produktgrupper som omfattes av direktivene om den nye tilnærmingen. CE-merking er ikke nødvendig for produkter som ikke omfattes av direktivet om ny tilnærming. På samme måte er det forbudt å sette et CE-merke på et produkt som ikke omfattes av direktivet.

Produkter som omfattes av direktivene om den nye tilnærmingen inkluderer: byggevarer, elektronisk utstyr, ropeways, utstyr og beskyttelsessystemer designet for bruk i eksplosive omgivelser, eksplosiver designet for sivilt bruk, gassapparater, varmtvannskjeler, heiser, lavspent elektrisk utstyr, maskiner, måleutstyr medisinsk utstyr, inkludert aktivt implanterbart medisinsk utstyr og in vitro diagnostisk medisinsk utstyr, ikke-automatiske veieinstrumenter, personlig verneutstyr, trykkutstyr, radio- og telekommunikasjonsterminalutstyr, fritidsbåter, enkle trykkbeholdere og leker.

Alle direktiver om ny tilnærming definerer de grunnleggende kravene som må oppfylles når produkter tilbys forbrukere. Den gir imidlertid ikke tekniske spesifikasjoner for å oppfylle disse kravene. Produsenter kan velge harmoniserte standarder eller en annen standard for å oppfylle de vesentlige kravene i direktivene. Noen produkter er omfattet av mer enn ett direktiv.

Følgende er eksempler og titler på flere nye tilnærmingsdirektiver:

 • Direktiv om byggevarer 2011 / 305 / EU

 • Direktiv 2011 / 65 / EU om begrensning av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

 • Direktiv 2014 / 28 / EU for sivile eksplosiver

 • 2014 / 33 / EU heisedirektiv

 • Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014 / 30 / EU

 • Lavspenningsdirektiv 2014 / 35 / EU

 • Direktiv 2014 / 32 / EU

 • Direktiv 2016 / 425 / EU om personlig verneutstyr

 • 2009 / 48 / EU leketøy sikkerhet direktiv

 • Direktiv 2014 / 29 / EU for enkle trykkbeholdere

 • Direktiv om bærbart trykkutstyr 2010 / 35 / EU

I alle disse nye tilnærmingsdirektivene utarbeidet på bakgrunn av produktgrupper, er produsentene ansvarlige for å definere gjeldende direktiv, kontrollere produktets samsvar, utføre produkttesting og kontrollere at produktet oppfyller kravene. Produsenter er også ansvarlig for å utarbeide et teknisk dossier med alle dokumentene som viser at produktet oppfyller de tekniske kravene og for å utarbeide en EU-samsvarserklæring som sier at produktet oppfyller alle lovkrav. Først etter at disse er gjort, kan produsenter påføre CE-merket på produktene sine.

Produsentens erklæring om samsvar med EU må inneholde følgende grunnleggende informasjon:

 • Produktbeskrivelse

 • Navn og full adresse på produsenten eller dennes representant

 • Erklæring om at samsvarserklæringen er utarbeidet på produsentens eller dennes autoriserte representant

 • Navn på produktsikkerhetsdirektiver som den er i samsvar med

 • Liste over harmoniserte standarder eller andre tekniske standarder og spesifikasjoner som er brukt

 • Navn og identitet på det varslede organet hvis det er involvert i prosessen

 • Underskrift av representanten for organisasjonen i EU eller Det europeiske økonomiske området

 • Dato for erklæring

Vårt firma leverer også CE-sertifikatstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifikatstjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.