CE-sertifisering

Det nye tilnærmingsprogrammet ble lansert i 1985 i land i EU, og er implementert for å sikre det laveste nivået av produktsikkerhet og lette den frie bevegelsen av produkter i et indre marked.

CE-sertifisering

Direktivene om den nye tilnærmingen forholder seg til en rekke grunnleggende krav innen sikkerhet, helse, miljø og forbrukerbeskyttelse. Forskrifter på fellesskapsnivå, som må overføres til nasjonale lover i alle land i EU, innfører et sett med grunnleggende krav, med tillegg av et visuelt symbol for å indikere at et produkt er i samsvar med CE-merket. Disse direktivene er basert på harmoniserte EU-standarder og retningslinjer for teknisk godkjenning, som oversetter grunnleggende krav til tekniske spesifikasjoner.

CE-merkingen er derfor et obligatorisk merke for alle produkter som omfattes av ett eller flere direktiv. CE-merkingen er en obligatorisk og synlig markering av at produkter kan markedsføres i EU. Indikerer at produsenten eller selskapet som er ansvarlig for å markedsføre produktet først godkjenner overholdelsessystemet for å sikre at produktet overholder alle retningslinjene i det relevante direktivet eller direktivet. Disse prinsippene er basert på sikkerhet, menneskers helse og forbrukerbeskyttelse.

I CE-sertifiseringssystemet er forpliktelsene fra EUs land som følger:

  • Sjekk om produsenten er berettiget til å markedsføre produkter i samsvar med de vesentlige kravene i direktivet eller direktivene

  • Sikre fri bevegelse av produkter som har CE-merke i landet, uavhengig av opprinnelse

Hvert av direktivene beskriver hvordan et produkt må vise samsvar med grunnleggende krav. Avhengig av arten av risikoen i et produkt, blir CE-merkingen lagt til som følger:

  • Under produsentens ansvar, eller

  • Etter samsvarsvurdering og konformitetstester, typetesting, produksjonskontroll og kvalitetssikring av en tredjepart (varslet organ), avhengig av produktgruppe

Etter hvert må alle produkter unntatt medikamenter, kjemikalier, kosmetikk og matvarer bære CE-merket.

For eksempel inneholder konstruksjonsmaterialdirektivet 305 / 2011 / EU lovlige, forskriftsmessige og administrative forskrifter for byggevarer innen EU og er et direktiv for harmonisering av kravene til byggverk. Med publiseringen av dette direktivet er den frie bevegelsen av byggevarer i landene i EU blitt lagt til rette, og det er gitt et høyt sikkerhets- og helsegaranti for sluttbrukere. Den spesifiserer de generelle grunnleggende kravene og beskriver de harmoniserte tekniske spesifikasjonene for egenskapene som kreves for byggevarer. Konstruksjonsmaterialdirektivet sikrer derfor at byggevarer som tilbys til EU-markedene er egnet for tiltenkt bruk og oppfyller de grunnleggende kravene til byggverkene de brukes i.

De grunnleggende kravene til byggematerialer er: mekanisk motstand og stabilitet, sikkerhet i tilfelle brann, hygiene, helse og miljø, sikkerhet for bruk, støyskjerming og energiøkonomi og varmebeholdning. Disse kravene må oppfylles for en økonomisk rimelig levetid for bygningsmaterialene.

Innen rammen av direktivene om den nye tilnærmingen, har EU-kommisjonen definert samsvarsvurderingssystemet for hver produktfunksjon og tiltenkt bruk. Overensstemmelsesvurdering strekker seg fra produsentens samsvarserklæring til sertifisert autorisert organ. Uansett er produsenten imidlertid ansvarlig for CE-merkingen som er knyttet til produktene og all relevant informasjon og dokumenter.

Vårt firma leverer også CE-sertifiseringstjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

CE-sertifiseringstjenester som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i denne retningen. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.