CE-sertifikat for samsvar med europeiske standarder

Det indre markedet er en av Europas største bragder i dag. Dette er et økonomisk rom der produkter og tjenester, kapital og arbeidskraft kan bevege seg fritt og gir grunnlag for velstand i EU. I EUs land er det utviklet unike og innovative verktøy for å fjerne hindringer for den frie bevegelsen av produkter.

CE-sertifikat for samsvar med europeiske standarder

Den største andelen blant disse er direktivene om den nye tilnærmingen. I denne søknaden bestemmes det som kreves av lovbestemmelser, og det største valget er gitt til produsentbedriftene når det gjelder å oppfylle forpliktelsene.

Siden 1987, innenfor rammen av den nye tilnærmingen, har direktivet om 20 gradvis trådt i kraft. Visst har denne applikasjonen noen problemer. For å tydeliggjøre disse problemene ble en guide publisert i 1994 og ble senere oppdatert. Denne retningslinjen beskriver betydningen, viktigheten og praktiske implikasjonene av direktivene den henviser til.

Den frie bevegelsen av varer er hjørnesteinen i det indre markedsprinsipp. For å nå dette målet er eksisterende systemer basert på fjerning av nye handelshindringer, gjensidig anerkjennelse og teknisk harmonisering.

I strategien Ny tilnærming, med rådets vedtak av 1985, blir følgende prinsipper vedtatt:

 • For å dra nytte av den frie bevegelsen av produkter i samfunnet, må medlemsstatene bestemme de grunnleggende vilkårene som disse produktene må oppfylle i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.

 • De tekniske spesifikasjonene for produkter som oppfyller de vesentlige kravene i direktivene er inneholdt i harmoniserte standarder.

 • Harmoniserte standarder eller andre standarder er valgfrie, og produsenten kan alltid bruke andre tekniske spesifikasjoner for å oppfylle kravene.

 • Produkter produsert i samsvar med harmoniserte standarder drar fordel av forutsetningen om å overholde de relevante grunnleggende kravene.

For at New Approach-prinsippene skal fungere, er følgende viktig:

 • Standarder skal gi et garantert beskyttelsesnivå for de vesentlige kravene som stilles i direktivene.

 • Nasjonale myndigheter bør oppfylle sitt ansvar for å beskytte direktivets sikkerhet eller andre interesser.

 • Det bør også være et sikkerhetstiltak for å sikre at et produkt sannsynligvis vil utfordre samsvar eller feil eller mangler ved harmoniserte standarder.

Prinsippene i den nye tilnærmingen krever harmonisering av grunnleggende krav og obligatorisk regulering. I tillegg må den aktuelle produktgruppen være egnet for standardisering.

De grunnleggende prinsippene i direktivene om den nye tilnærmingen er:

 • Harmonisering er begrenset til grunnleggende krav

 • Bare produkter som oppfyller de grunnleggende kravene, kan markedsføres og tas i bruk

 • Det antas at harmoniserte standarder oppfyller de relevante grunnleggende kravene

 • Implementering av harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner er valgfritt og produsentene står fritt til å velge tekniske løsninger som oppfyller kravene

 • Produsenter kan velge mellom forskjellige prosedyrer for samsvarsvurdering som spesifisert i det aktuelle direktivet

Implementeringen av CE-merkingen, som ble initiert av direktivene om den nye tilnærmingen, er helt basert på disse prinsippene, og produsentene avgir samsvarserklæring under visse betingelser og overlater CE-merket til sine produkter.

Landene i EU er forpliktet til å treffe de nødvendige tiltak for å sikre at produktene blir markedsført og tatt i bruk. Det er imidlertid også forpliktelser til å utføre markedsovervåking. Selv om produsentene har stor frihet i CE-merking, kan de få alvorlige sanksjoner i tilfelle avvik eller misbruk. Det som er viktig her er å beskytte forbrukerens sikkerhet og helse og sikre at miljøet ikke blir skadet.

Vårt firma leverer også samsvarstjenester til CE europeiske standarder innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Med disse tjenestene er bedriftene i stand til å produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

Samsvar med CE-europeiske standarder innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av vår organisasjon i denne forbindelse. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.