Pære CE-sertifikat

CE-merking på pærene som skal leveres til forbrukerne inkluderer forskjellige krav som sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), RoHS og EcoDesign. Av disse har kravene til sikkerhet, EMC og RoHS allerede blitt adressert intenst i årevis.

Pære CE-sertifikat

De siste årene er det lagt til et EcoDesign-krav til disse. Disse kravene er obligatoriske for alle pærer uansett hvor de brukes. Produkter som er dekket av EcoDesign, må ha CE-merket, og produsentene må erklære at de er i samsvar med rammen av energirelaterte produktdirektiv 2009 / 125 / EC.

Sikkerhet, energieffektivitet og lignende lovkrav er innført for belysningsprodukter som vil bli tilbudt forbrukere innenfor EUs grenser. Direktivene og standardene som bør tas i betraktning under CE-merkingen av pærene og utarbeidelsen av samsvarserklæringen til Arupa-foreningen er:

 • Lavspenningsdirektiv 2014 / 35 / EU

  • TS EN 61347 Lampesystem

 • Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014 / 30 / EU

  • Elektromagnetisk interferens (EMI)

   • TS EN 55015 Grenseverdier og målemetoder for radioforvrengningsegenskaper for elektrisk belysning og lignende utstyr

   • TS EN 61000 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

   • TS EN 62493 Inspeksjon av belysningsutstyr for personer utsatt for elektromagnetiske felt

  • Elektromagnetisk følsomhet

   • TS EN 61547 Generelle lysapparater - EMC-immunitetsregler

   • TS EN 61000 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

 • 2009 / 125 / EC Energirelaterte produkter direktiv (EcoDesign)

  • Dvalemakt

 • 2011 / 65 / EU-direktiv om begrensning av farlige stoffer (RoHS)

  • TS EN IEC 63000 Teknisk dokumentasjon for evaluering av elektriske og elektroniske produkter i henhold til begrensningen av farlige stoffer

For å produsere et pålitelig produkt, må designen og produksjonen være i samsvar med de nevnte aksepterte sikkerhetsstandardene. Disse standardene inkluderer utstyr som lamper og lampeholdere kalt armaturer i belysningsindustrien. Produkter designet og produsert i samsvar med disse standardene er generelt underlagt lovlige forskrifter som lavspenningsdirektivet (LVD), det generelle produktsikkerhetsdirektivet og sikkerhetsdirektivet for elektrisk utstyr.

I tillegg til sikkerhet er det mange krav i EU-direktivene som må vurderes under prosjektering, produksjon og sluttdeponering av belysningsproduktet. Disse kan vises som:

 • EMC-direktiv (elektromagnetisk kompatibilitet): Gjelder elektriske og elektroniske produkter og dekker immunitet mot elektromagnetiske utslipp og elektromagnetisk forstyrrelse.

 • ERP-direktiv (energirelaterte produkter): Gjelder de fleste lysprodukter og dekker minimum energieffektivitet og ytelseshensyn.

 • RoHS-direktiv (begrensning av farlige stoffer): Gjelder alle elektriske produkter og begrenser bruken av visse stoffer.

 • WEEE-direktiv (avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr): Gjelder alle elektriske produkter og dekker resirkulering og avhending av avfall.

 • REACH-direktiv (registrering og evaluering av kjemikalier): Gjelder alle produkter og dekker begrensning og varsling av visse kjemikalier.

 • Energimerking (energimerking av lamper): Anvendelse av energimerking mellom LV og brukt på boliglamper, men kan utvides til å omfatte alle lamper.

CE-merking brukes i noen typer lysprodukter. CE-merking på produktet etter fullføring av nødvendig dokumentasjon og samsvarserklæring beviser at disse produktene er produsert i samsvar med kravene beskrevet i ovennevnte direktiver.

Vårt firma leverer også pære CE-sertifikat tjenester innenfor rammen av sertifiseringstjenester. Takket være disse tjenestene kan bedriftene produsere mer effektive, høye ytelser og kvalitetsprodukter på en trygg, rask og uavbrutt måte.

Bulb CE Certificate services som leveres innenfor rammen av sertifiseringstjenester er bare en av tjenestene som leveres av organisasjonen vår i denne retningen. Mange andre sertifiseringstjenester er også tilgjengelige.

CE-sertifikat Hvordan kjøpe

CE-sertifiseringsprosess 1.Step

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

CE-sertifiseringsprosess 2.Step

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

CE-sertifiseringsprosess 3.Step

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

CE-sertifiseringsprosess 4.Step

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

CE-sertifiseringsprosess 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

CE-sertifiseringsprosess 6.Step

jeg xnumx.a

Gratulerer! Nå produktet ditt CE-merke Du kan legge til.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.