Hva er CE-sertifikat?

CE-bokstavene på produktene er forkortet fra initialene til den franske Conformité Européene som betyr bokstavelig talt European Conformity.

I de første årene av denne praksisen ble EF-merket brukt, men direktivet 1993 / 93 / EEC gitt i 68 ble omdøpt til CE Mark ...

Detaylı Bilgi

Hva er produktene som skal bære CE-merket?

Produkter som er pålagt å ha CE-merking, er definert separat i de såkalte New Approach-direktivene. Fri bevegelse av varer er det eneste målet for det europeiske markedet.

Innenfor omfanget av sertifiseringstjenester leverer selskapet vårt også tjenester på produkter som har CE-merking.

Detaylı Bilgi

 • Radioutstyr
 • Medisinske enheter
 • Aktive implanterbare enheter
 • In vitro diagnostisk medisinsk utstyr
 • maskiner
 • Produkter som inneholder visse farlige stoffer (RoHS)
 • Elektrisk og elektronisk utstyr
 • batterier
 • sprengstoff
 • Emballasje materialer
 • Personlig verneutstyr
 • leker
 • Sprengstoff for sivil bruk
 • Pyrotekniske gjenstander (fyrverkeri)
 • Måleinstrumenter
 • Ikke-automatiske veieinstrumenter
 • Kabel bil anlegg
 • heiser
 • Enkle trykkbeholdere
CE-sertifikat

Hva betyr CE-merking?

CE-merking er en viktig applikasjon som garanterer at produktene som skal sendes til EUs land er i samsvar med EUs lovbestemmelser. Produsenter, importører og distributører utenom mat og kosmetikk som ønsker å handle i markedene i EUs land og European Economic Zone er forpliktet til å sikre at produktene har CE-merking.

Detaylı Bilgi

Hva er CE-sertifiseringsprosessen?

CE-sertifikat

jeg xnumx.a

Identifiser de direktiver eller direktiver som produktet gjelder.

Det første trinnet er å bestemme hvilke direktiver produktet faller inn under.

CE-sertifikat

jeg xnumx.a

Identifiser kravene til produktet.

Hvert direktiv beskriver hva som er lovpålagt for å overholde produktene.

CE-sertifikat

jeg xnumx.a

For å avgjøre om tredjepartsvurdering er nødvendig.

Noen direktiver krever at produkter testes og godkjennes av en tredjepart organisasjon.

CE-sertifikat

jeg xnumx.a

Evaluer produktens egnethet.

Direktivene inneholder åtte moduler for samsvarsvurdering. Disse modulene gjelder for en spesifikk produktkategori. Produktet evalueres i henhold til disse modulene.

CE-sertifikat

jeg xnumx.a

Forbered og lagre tekniske filer.

Produsentene må lage et teknisk dossier som inneholder informasjon og dokumenter som indikerer at produktet er i samsvar med direktivkravene og oppbevarer det i minst 10 år fra produksjonsdato.

CE-sertifikat

jeg xnumx.a

Avgi samsvarserklæring og CE-merke Å feste.

Samsvarserklæringen er en samsvarserklæring med CE-merkingsdirektivene.


Produktene dine CE-merke Du kan søke umiddelbart.

Lag en søknad


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Alle rettigheter forbeholdt.