Τι σημαίνει η σήμανση CE;

Η σήμανση CE είναι μια σημαντική εφαρμογή που εγγυάται τη συμμόρφωση των προϊόντων που αποστέλλονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις νομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς εκτός των τροφίμων και των καλλυντικών που επιθυμούν να εμπορευθούν τις αγορές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν σήμανση CE.

Τι σημαίνει η σήμανση CE;

Τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση καθορίζονται με βάση τα προϊόντα και τις ομάδες προϊόντων με τις οδηγίες νέας προσέγγισης. Με άλλα λόγια, όλα τα προϊόντα που αποστέλλονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταχωρίζονται στην αίτηση σήμανσης CE. Κάθε οδηγία καλύπτει συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων και περιγράφει μια διαδικασία συμμόρφωσης για αυτές τις ομάδες προϊόντων. Η αποστολή προϊόντων που καλύπτονται από τις οδηγίες της νέας προσέγγισης αλλά που δεν φέρουν το σήμα CE αποτελεί ποινικό αδίκημα και επιβάλλονται διαφορετικές κυρώσεις ανάλογα με την έκταση αυτής της παραβίασης. Εν τω μεταξύ, τα προϊόντα που δεν απαιτούν σήμανση CE δεν είναι σωστά και αυτό μπορεί να προκαλέσει κυρώσεις.

Εν ολίγοις, πολλά προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες απαιτούν νόμιμα το σήμα CE. Το σήμα αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί και πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών και μπορεί να ενεργεί ελεύθερα εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σήμα CE για τα προϊόντα βοηθά αυτό το προϊόν να συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις, είναι εύκολο στην εμπορία και δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ικανοποίηση των πελατών.

Απαιτείται καθοδήγηση για τα σήματα CE από τα στελέχη της εταιρείας, τους μηχανικούς, τους τεχνικούς, τους εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας, εν συντομία όσοι ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την προμήθεια, την εισαγωγή, τη χρήση ή την εγκατάσταση. Οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί ενθαρρύνονται να κατανοούν τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, να κατανοούν τις τεχνικές απαιτήσεις και να ερμηνεύουν τα πρότυπα συμμόρφωσης, να γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν τις τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου σήμανσης CE, να κατανοούν τη διαδικασία σήμανσης CE και να βρίσκουν τον σωστό τρόπο συμμόρφωσης.

Το σήμα CE γίνεται αποδεκτό ως ένα είδος εμπορικού διαβατηρίου για την είσοδο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στη σήμανση CE, τα προϊόντα μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε περισσότερες από τριάντα χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Από αυτή την άποψη, η σήμανση CE για το προϊόν έχει μεγάλη σημασία και αξία.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τους κατασκευαστές είναι ότι υπάρχει ένα σύνολο απαιτήσεων και διαδικασιών για ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός προϊόντος. Χάρη σε αυτή την πρακτική, καταργήθηκαν διαφορετικοί εθνικοί κανονισμοί. Ως αποτέλεσμα, ένα προϊόν δεν αναμένεται πλέον να ανταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις διαφορετικών χωρών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Επιπλέον, με την εφαρμογή των απαιτήσεων, το προϊόν είναι ασφαλέστερο για τους καταναλωτές, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις ζημιών και ευθύνης.

Δυστυχώς, η διαδικασία καθορισμού του εάν η σήμανση CE ισχύει για ένα προϊόν είναι μάλλον περίπλοκη. Η σήμανση CE ισχύει μόνο για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μόνο για ορισμένες ομάδες προϊόντων ή προδιαγραφές προϊόντων. Ως εκ τούτου, για να απαντηθεί το ερώτημα εάν ένα προϊόν πρέπει να έχει πιστοποιηθεί με CE, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί πρώτα σε ποιες χώρες θα διατεθούν στην αγορά τα προϊόντα ή σε ποιες χώρες. Στο επόμενο στάδιο, είναι απαραίτητο να καθοριστεί για κάθε οδηγία αν τα προϊόντα ή ορισμένες πτυχές καλύπτονται από την οδηγία. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρέχει καταλόγους προϊόντων που να δείχνουν τις κατάλληλες οδηγίες σήμανσης CE. Για το λόγο αυτό, είναι ευεργετικό να λαμβάνετε υπηρεσίες καθοδήγησης από τα εξουσιοδοτημένα ιδρύματα.

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης υπηρεσίες σήμανσης CE εντός του πεδίου των υπηρεσιών πιστοποίησης. Χάρη σε αυτές τις υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παράγουν πιο αποτελεσματικά, υψηλής απόδοσης και ποιοτικά προϊόντα με ασφαλή, γρήγορο και αδιάκοπο τρόπο.

Οι υπηρεσίες σήμανσης CE που παρέχονται στο πλαίσιο των υπηρεσιών πιστοποίησης είναι μόνο μία από τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός μας από την άποψη αυτή. Υπάρχουν επίσης πολλές άλλες υπηρεσίες πιστοποίησης.

Πιστοποιητικό CE Πώς να αγοράσετε

Διαδικασία πιστοποίησης CE 1.Step

θα xnumx.a

Προσδιορίστε τις οδηγίες ή τις οδηγίες στις οποίες εφαρμόζεται το προϊόν.

Διαδικασία πιστοποίησης CE 2.Step

θα xnumx.a

Προσδιορίστε τις απαιτήσεις για το προϊόν.

Διαδικασία πιστοποίησης CE 3.Step

θα xnumx.a

Για να προσδιορίσετε αν απαιτείται αξιολόγηση τρίτου μέρους.

Διαδικασία πιστοποίησης CE 4.Step

θα xnumx.a

Αξιολογήστε την καταλληλότητα του προϊόντος.

Διαδικασία πιστοποίησης CE 5.Step

θα xnumx.a

Προετοιμασία και αποθήκευση τεχνικών αρχείων.

Διαδικασία πιστοποίησης CE 6.Step

θα xnumx.a

Συγχαρητήρια! Τώρα το προϊόν σας Σήμανση CE Μπορείτε να προσθέσετε.


Copyright © 2018 SCIENCE Technical Documentation Inc. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.