CE krav til produkt

CE-mærkning skal anbringes på produktet på en sådan måde, at den er synlig, læselig og uudslettelig. I tilfælde, hvor dette ikke er muligt, eller hvor CE-mærkning ikke er mulig på grund af produktets art, skal CE-mærkningen indgå i produktemballagen og ledsagedokumenterne.

CE krav til produkt

Hvis et bemyndiget organ er involveret i CE-mærkningsprocessen, skal CE-mærket efterfølges af dets identifikationsnummer. Ud over CE-mærkning kan der være andre mærker på produktet på nationalt, regionalt eller europæisk plan.

CE-mærket er et mærke, der opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelsesstandarder for produkter, der sælges i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Med andre ord, med CE-mærkning, erklærer fabrikanten, at produktet opfylder kravene i gældende EU-direktiver.

CE-mærkning er et slags pas til produkter, der kommer ind på EU-markedet. Selvom det viser, at det har opfyldt kvalitetskravene, betyder det ikke, at produktet er af god kvalitet, men at det opfylder de relevante lovkrav. Derfor kan produkter, som opfylder disse krav, betragtes som kvalitet. CE-mærket er i denne henseende kvalitetssymbolet for produktet. Forbrugervirksomheden anbringer CE-mærket på produktet som en angivelse af produktets overensstemmelse med de harmoniserede standarder. CE-mærkning sikrer, at produkterne cirkuleres frit inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 30.

Den største fordel for producenterne er at have et enkelt sæt krav og processer for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der skal følges ved design og fremstilling af produktet. Direktivet om nye tilnærmelser og forskellige og modstridende nationale bestemmelser er blevet afskaffet. Som følge heraf behøver produktet ikke tilpasses de forskellige specifikke krav i medlemslandene. Desuden er produktet ved anvendelse af direktivernes krav sikrere for forbrugerne, og kravet om skade og ansvar reduceres.

Bortset fra at være en juridisk forpligtelse, har CE-mærkningsansøgningen andre fordele. For eksempel kan produkter sammenlignes på grundlag af harmoniserede produkt- og teststandarder og om nødvendigt test- og godkendelsestjenester fra tredjeparts uafhængige organisationer. Nogle af testene går ud over traditionelle nationale krav. Med denne praksis er produktstandarder blevet introduceret i nogle lande, der ikke tidligere var tilgængelige. Desuden er fabrikantens ansvar klart defineret.

CE-mærkning skal anbringes af fabrikanten på produktet, efter at kravene i det relevante direktiv er opfyldt. CE-mærkning skal overholde det juridiske format og anvendes på en synlig, læselig og uudslettelig måde. Hvis et bemyndiget organ også er involveret i produktionskontrolfasen, skal identifikationsnummeret på dette organ være vist ved siden af ​​CE-mærkningen.

For at få et CE-certifikat skal fabrikanten først fastsætte EU's krav til sin produkt. Det betyder, at produktet skal kontrollere, om det opfylder visse krav. Til dette formål skal den først afgøre, hvilket direktiv eller direktiver produktet henhører under. Det næste skridt er at afgøre, om produktet skal testes og godkendes af et bemyndiget organ.

Afhængigt af risikoeniveauet for visse produkter skal det bemyndigede organ være involveret og foretage de nødvendige tests og godkende produktet i overensstemmelse med resultatet. Hvis det bemyndigede organ ikke skal gøre det, kan fabrikanten have de nødvendige tests udført på eget laboratorium eller i et eksternt og uafhængigt avanceret laboratorium. Den næste ting at gøre er at forberede og underskrive EU-overensstemmelsesattesten. Alle de indsamlede oplysninger og dokumenter er samlet i et teknisk dossier, og CE-mærket kan anbringes på produktet.

Inden for rammerne af certificeringstjenester yder vores virksomhed også service på CE-krav på produktbasis. Takket være disse tjenester kan virksomhederne producere mere effektive, højtydende og kvalitetsprodukter på en sikker, hurtig og uafbrudt måde.

Certificeringstjenester er kun en af ​​de tjenester, der leveres af vores organisation med hensyn til CE-krav på produktbasis. Mange andre certificeringstjenester er også tilgængelige.

CE-certifikat Sådan køber du

CE-certificeringsproces 1.Step

jeg xnumx.a

Identificer de direktiver eller direktiver, som produktet gælder for.

CE-certificeringsproces 2.Step

jeg xnumx.a

Identificer kravene til produktet.

CE-certificeringsproces 3.Step

jeg xnumx.a

At afgøre, om tredjeparts vurdering er nødvendig.

CE-certificeringsproces 4.Step

jeg xnumx.a

Vurder produktets egnethed.

CE-certificeringsproces 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lag tekniske filer.

CE-certificeringsproces 6.Step

jeg xnumx.a

Tillykke! Nu dit produkt CE-mærke Du kan tilføje.


Copyright © 2018 TÜRCERT Teknisk Kontrol og Certificering Inc. Alle rettigheder forbeholdes.