Machine CE-certifikat

De nye regler gælder for virksomheder og slutbrugere, der fremstiller maskiner og udstyr. Som en forudsætning for at deltage i det globale marked skal alle maskinproducenter overveje maskinsikkerhed og kontrolpålidelighed, når de designer deres maskiner og udstyr.

Machine CE-certifikat

Hovedkraften bag denne internationale sikkerhedsindsats er maskindirektivet 2006 / 42 / EF, der vedrører sikkerheden for alt maskiner og udstyr, der er fremstillet til brug i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Dette direktiv forpligter maskinproducenter til at overholde CE-mærkning på deres produkter.

Selv om denne regulering er af europæisk oprindelse, berører dette sikkerhedsdirektiv maskiner og udstyrsproducenter, slutbrugere og multinationale virksomheder overalt.

Med maskine menes hele de tilknyttede dele eller komponenter, der samles til en bestemt anvendelse, især til drift, der fungerer med mindst en af ​​de passende aktuator-, kontrol- og kraftkredsløb. Denne definition inkluderer også en gruppe maskiner, der fungerer som en helhed, og udstyr, der ændrer en maskins funktion. Derfor skal de fremstillingsvirksomheder, der fremstiller produktion inden for dette omfang, overholde kravene i maskindirektivet.

I vores land er maskinsikkerhedsforordningen (2006 / 42 / AT) udstedt af Ministeriet for Industri og Handel baseret på det nævnte direktiv. I henhold til denne forskrift må maskiner, når de er korrekt installeret, vedligeholdt og brugt som tilsigtet, ikke skade menneskers sundhed og sikkerhed og, hvis det er relevant, ejendom og kæledyr. I dette tilfælde er det imidlertid muligt at tilbyde maskinerne til forbrugerne. For dette formål beskriver forordningen de grundlæggende sikkerhedsbetingelser, der skal overholdes i design- og produktionsfasen, og de overensstemmelsesvurderingsprocesser, der skal overholdes, og regulerer minimumskriterierne, der skal overvejes ved udpegelse af bemyndigede organer til at foretage overensstemmelsesvurdering.

Maskindirektivet 2006 / 42 / EF bestemmer, at kun virksomheder, der fremstiller maskiner og udstyr til EU-markedet, skal bruge CE-mærket. Virksomheder, der fremstiller uafhængige komponenter og udstyr, der ikke har en uafhængig energikilde, har muligvis ikke brug for mærkning.

Maskindirektivets hovedformål er at sikre de ansattes sundhed og sikkerhed, især i forhold til de risici, der er forbundet med brugen af ​​maskiner. De negative konsekvenser af mange ulykker forårsaget af direkte maskinbrug kan undgås ved sikker maskindesign, produktion, installation og vedligeholdelse.

Et af de grundlæggende krav i maskindirektivet er at installere et eller flere nødstoppeanordninger på hver maskine for at undgå reelle eller potentielle farer af sikkerhedsmæssige årsager. Det er også nødvendigt at identificere farer, vurdere risiko og træffe foranstaltninger til at forbedre pålideligheden og overholde standarderne for at reducere sandsynligheden for svigt.

Kort sagt er maskindirektivet det mest omfattende direktiv for maskiner. Alle maskiner, der markedsføres i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal opfylde visse sikkerhedskrav.

Maskindirektivet dækker også visse maskiner, enheder og applikationer, der ikke falder inden for dets anvendelsesområde. Det dækker også andre direktiver, f.eks. Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og lavspændingsdirektivet, og direktiverne om batterier, eksplosive atmosfærer og enkle trykbeholdere og personlige direktiver om beskyttelsesudstyr og farlige stoffer.

For alle elektrisk styrede maskiner er følgende sikkerhedsstandarder i princippet: TS EN ISO 12100: 2010 Sikkerhed i maskiner - Generelle principper for design - Risikovurdering og risikoreduktion.

Vores virksomhed leverer også CE-certificeringstjenester inden for omfanget af certificeringstjenester. Takket være disse tjenester er virksomheder i stand til at producere mere effektive produkter med høj ydeevne og kvalitet på en sikker, hurtig og uafbrudt måde.

CE-certificeringstjenester inden for rammerne af certificeringstjenester er kun en af ​​de tjenester, der leveres af vores organisation. Mange andre certificeringstjenester er også tilgængelige.

CE-certifikat Sådan køber du

CE-certificeringsproces 1.Step

jeg xnumx.a

Identificer de direktiver eller direktiver, som produktet gælder for.

CE-certificeringsproces 2.Step

jeg xnumx.a

Identificer kravene til produktet.

CE-certificeringsproces 3.Step

jeg xnumx.a

At afgøre, om tredjeparts vurdering er nødvendig.

CE-certificeringsproces 4.Step

jeg xnumx.a

Vurder produktets egnethed.

CE-certificeringsproces 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lag tekniske filer.

CE-certificeringsproces 6.Step

jeg xnumx.a

Tillykke! Nu dit produkt CE-mærke Du kan tilføje.


Copyright © 2018 TÜRCERT Teknisk Kontrol og Certificering Inc. Alle rettigheder forbeholdes.