LVD-test

2006 / 95 / EU lavspændingsdirektivet (LVD), en revision af direktiv 2014 / 35 / EC, trådte i kraft i 2015. I denne seneste opdatering er Det Europæiske Fællesskabs overensstemmelseserklæring blevet foretaget i Den Europæiske Unions overensstemmelseserklæring. Navnene og adresserne på de importerende virksomheder vil nu blive lagt på produktet eller på emballagen, hvis det er relevant.

LVD-test

Fabrikantens, importørens og distributørens ansvar for markedsføring af produkter, især kravene til sporbarhed og markedstilsyn, er blevet defineret og styrket mere præcist. Med disse ændringer er overensstemmelsesvurderingsprocesser blevet harmoniseret med programmet New Approach. Der er ikke sket ændringer i anvendelsesområdet for dette direktiv og de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav.

Lavspændingsdirektivet (LVD) (2016 / 2014 / EU), som har været gældende siden 35, sikrer, at elektrisk udstyr inden for visse spændingsgrænser giver et højt beskyttelsesniveau for Den Europæiske Union og udnytter fuldt ud det indre marked.

I grunden dækker lavspændingsdirektivet eller lavspændingsdirektivet (LVD) sundheds- og sikkerhedsrisici ved elektrisk udstyr, der arbejder med følgende spændingsværdier:

  • 50 til 1000 volt for vekselstrøm

  • 75 til 1500 volt for likestrøm

Denne forordning gælder for et stort antal elektrisk udstyr til både forbrugere og erhvervsmæssig brug. Visse komponenter, som f.eks. Husholdningsapparater, kabler, strømforsyningsenheder, laserapparater og sikringer er f.eks. Omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

Denne lovgivning vedrørende elsektoren er vigtig for at sikre, at sundheds- og sikkerhedskravene for produkter, der markedsføres, er ens i hele EU. Målet er at sikre, at kun sikre forbrugerprodukter markedsføres.

I landene i Den Europæiske Union er de nationale myndigheder ansvarlige for gennemførelsen af ​​dette direktiv. Dette skyldes, at direktiverne skal gennemføres i deres nationale lovgivning. Talrige standarder er blevet harmoniseret i henhold til direktivet. Her er et par af dem:

  • TS EN 50085 Udstyrede kabelbakkeanlæg og kabelbakkeanlæg - til elektriske installationer

  • TS EN 50106: 2008 Sikkerhedsregler - Til elektriske apparater, der anvendes i husholdninger og lignende steder - Specifikke regler for rutinemæssige forsøg på enheder omfattet af EN 60335-1

  • TS EN 50288 kabler - Multi-element metalliske kabler til analog og digital kommunikation og styring

  • TS EN 50363 Isolering, kappe og belægningsmaterialer til lavspændingsledninger

  • TS EN 61439 Lavspændingsskifte og styringspaneler

  • TS EN 60332 Elektriske og optiske fiberkabel test med risiko for brand

Lavspændingsdirektivet (LVD) specificerer sikkerhedskravene for elektrisk udstyr, der arbejder ved bestemte spændingsværdier og består af sikkerhedsmål 11. Det omhandler alle elektriske, mekaniske og kemiske risici som følge af brugen af ​​elektrisk udstyr, såsom spredning af aggressive stoffer. Det dækker også sundhedsrisici forårsaget af støj, vibrationer og ergonomiske faktorer. Dette direktiv gælder for virksomheder, der producerer elektrisk udstyr, der ønsker at introducere deres produkter til EU-markederne.

Med hensyn til en bred vifte af elektrisk og elektronisk udstyr, der anvendes i boliger og virksomheder, dækker dette direktiv primært følgende udstyr: komponenter som elektriske apparater, belysningsudstyr, elektriske kabler, strømforsyningsenheder, laserudstyr og sikringer.

Vores virksomhed leverer også LVD testtjenester inden for rammerne af certificeringstjenester. Takket være disse tjenester kan virksomhederne producere mere effektive, højtydende og kvalitetsprodukter på en sikker, hurtig og uafbrudt måde.

LVD-testtjenester inden for rammerne af certificeringstjenester er kun en af ​​de tjenester, som vores organisation tilbyder i denne henseende. Mange andre certificeringstjenester er også tilgængelige.

CE-certifikat Sådan køber du

CE-certificeringsproces 1.Step

jeg xnumx.a

Identificer de direktiver eller direktiver, som produktet gælder for.

CE-certificeringsproces 2.Step

jeg xnumx.a

Identificer kravene til produktet.

CE-certificeringsproces 3.Step

jeg xnumx.a

At afgøre, om tredjeparts vurdering er nødvendig.

CE-certificeringsproces 4.Step

jeg xnumx.a

Vurder produktets egnethed.

CE-certificeringsproces 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lag tekniske filer.

CE-certificeringsproces 6.Step

jeg xnumx.a

Tillykke! Nu dit produkt CE-mærke Du kan tilføje.


Copyright © 2018 TÜRCERT Teknisk Kontrol og Certificering Inc. Alle rettigheder forbeholdes.