Hvem modtager CE-certifikat?

Generelt er det fabrikantens ansvar at kontrollere, om et produkt falder ind under anvendelsesområdet for direktiverne for den nye metode og for at sikre, at sådanne produkter er markeret. Hvis produkterne importeres fra et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hviler dette ansvar hos importfirmaet.

Hvem modtager CE-certifikat?

Hvis et produkt falder ind under anvendelsesområdet for direktiverne for den nye metode, og der skal inddrages et bemyndiget organ, skal evalueringsrapporten fra den første inspektion, testrapporterne fra laboratoriet og testrapporterne fra producenten fremsendes til det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ skal bekræfte, at prøvningerne, herunder evalueringen af ​​testresultaterne, udføres i overensstemmelse med kriterierne i produktstandarden. På denne måde fastslås det, at de afprøvede prøver er taget fra produktet med overensstemmelsesattesten, og fabrikkens produktionskontrol opfylder kriterierne i produktstandarden.

Fabrikanten kan nu udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen og anbringe CE-mærket på produktet.

CE-mærket bestemmer et produkts ydeevneegenskaber. De relevante direktiver indeholder minimumsniveauer for ydeevne, afhængigt af land eller produkttype. For eksempel i byggematerialets verden angiver CE-mærket, at materialet overholder de relevante specifikationer. Dette betyder, at produktet opfylder de seks grundlæggende mål for byggevaredirektivet, forudsat at det anvendes og vedligeholdes korrekt. Dette betyder, at produktet opfylder kravene til mekanisk modstand og stabilitet, sikkerhed i tilfælde af brand, hygiejne, sundhed og miljøforhold, driftssikkerhed, støjbeskyttelse og energibesparelser. Byggevarer må kun tilbydes forbrugerne, hvis de er egnede til deres påtænkte anvendelse.

Det er meget vigtigt at vedhæfte CE-mærkning til produkterne. Kort sagt er CE-mærket et pas til fri bevægelighed for produkter. CE-mærkning dækker pr. Definition alle juridiske krav, der gælder inden for Den Europæiske Unions grænser og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. CE-mærket støtter fjernelsen af ​​handelshindringer og styrker integrationen af ​​EU-medlemmer. Dette tegn hjælper produkterne med at sammenlignes med forbrugerne og hjælper med at styrke markedet.

En overensstemmelseserklæring er en ansøgning om at verificere et produkts overensstemmelse med de relevante retningslinjer i harmoniserede standarder. Der er forskellige systemvalg til overensstemmelseserklæring. I princippet skal fabrikanten indsende og underskrive en overensstemmelseserklæring. I nogle tilfælde kan direktiverne dog kræve, at det bemyndigede organ deltager i overensstemmelsesprocessen afhængigt af produkternes risikoniveau.

Direktivet om den nye metode pålægger fabrikanten og dennes bemyndigede repræsentant, der er etableret inden for Den Europæiske Unions grænser, at anvende en EU-overensstemmelseserklæring, når produktet markedsføres. Overensstemmelseserklæringen kan dække et enkelt produkt eller flere produkter. Overensstemmelseserklæringen skal opbevares i det tekniske dossier i ti år sammen med andre dokumenter.

CE-mærkningen på produkterne tillader adgang til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsmarked for producenter, da disse lande ikke kan pålægge restriktioner for CE-mærkede produkter. CE-mærkning sikrer, at produktet overholder de relevante direktiver og er sikkert for forbrugerne. I denne henseende er erstatningskravene og skaderne fra fremstillingsvirksomhederne væsentligt reduceret. Produkterne i henhold til direktiverne for den nye metode må i dag ikke markedsføres og anvendes af forbrugere uden CE-mærkning.

Vores virksomhed leverer også CE-certifikatydelser inden for rammerne af certificeringstjenester. Takket være disse tjenester kan virksomhederne producere mere effektive, højtydende og kvalitetsprodukter på en sikker, hurtig og uafbrudt måde.

CE-certifikatydelser, der leveres inden for rammerne af certificeringstjenester, er kun en af ​​de tjenester, som vores organisation tilbyder i denne henseende. Mange andre certificeringstjenester er også tilgængelige.

CE-certifikat Sådan køber du

CE-certificeringsproces 1.Step

jeg xnumx.a

Identificer de direktiver eller direktiver, som produktet gælder for.

CE-certificeringsproces 2.Step

jeg xnumx.a

Identificer kravene til produktet.

CE-certificeringsproces 3.Step

jeg xnumx.a

At afgøre, om tredjeparts vurdering er nødvendig.

CE-certificeringsproces 4.Step

jeg xnumx.a

Vurder produktets egnethed.

CE-certificeringsproces 5.Step

jeg xnumx.a

Forbered og lag tekniske filer.

CE-certificeringsproces 6.Step

jeg xnumx.a

Tillykke! Nu dit produkt CE-mærke Du kan tilføje.


Copyright © 2018 TÜRCERT Teknisk Kontrol og Certificering Inc. Alle rettigheder forbeholdes.